Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Vaiko emocinių kompetencijų ugdymas

Emocijos ir emociniai gebėjimai pradeda vystytis kartu su žmogaus atėjimu į šį pasaulį. Esant normaliai raidai ikimokyklinio amžiaus vaikai jau geba atpažinti kitų žmonių pagrindines emocijas, toliau vystosi gebėjimas atpažinti ir sudėtines emocijas, reguliuoti savo emocines reakcijas. Vaiko emocinės kompetencijos vystymuisi ypatingos reikšmės turi bendravimas šeimoje, tarpusavio santykių kokybė, saugi ir palaikanti aplinka.

Mokslininkai nustatė, kad vaikai stokojantys emocinės kompetencijos pasižymi prastesne akademine adaptacija (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). Šie vaikai patiria sunkumų atpažįstant bendraamžių ir valdant savo emocijas, o tai juos skatina elgtis agresyviai. Kaip šios problemos sprendimą VšĮ Šeimos santykių instituto specialistai sukūrė netradicinio mokymo modelį VEIK (Vaikų Emocinės Išraiškos Kontrolė), kuris yra paremtas ilgamete jų patirtimi, įvairiais psichologijos teoriniais modeliais, iš Norvegijos specialistų perimtu ART (Aggression Replacement Trainings) metodu.

VEIK modelis gali:

  • padėti vaikams suprasti, kad yra ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;
  • mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius jausmų signalus;
  • stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;
  • mokyti laikytis ribų;
  • ugdyti atsparumą stresui;
  • lavinti gebėjimą suprasti kitus žmones, mokyti atjausti (tam reikia išmokti klausytis kitų);
  • keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;
  • ugdyti moralinę atsakomybę;
  • mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų.

2011/ 2012 m. 10 pirmųjų mokyklų įdiegė VEIK prevencinę programą įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuotą projektą „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ (2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“)

2015 / 2016 m. 10 mokyklų įdiegė VEIK prevencinę programą pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (projekto vykdytojas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras).

2017 / 2018 m. 13 mokyklų vyksta VEIK prevencinės programos mokymai.

VEIK programa yra taikoma įvairiuose įstaigos vykdomuose projektuose, skirtuose darbui su vaikais. Institutas taip pat organizuoja VEIK grupes vaikams (apie renkamas VEIK grupes galite teirautis telefonu 8 37 750935 arba el. paštu pagalba@ssinstitut.lt).  

Plačiau apie VEIK prevencinę programą

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.