Image Alt

Projektai

  /  Projektai

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Teikiama nemokama psichologinė pagalba vaikams, suaugusiesiems ir šeimoms, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės vykdant šiuos projektus:

 • Kurkime bendravimą be smurto!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2015–2021 m.

Finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Renginiai vyks Kauno m. ir Kauno raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos raj., Birštono raj., Kazlų Rūdos raj., Kėdainių raj., Marijampolės raj., Šakių raj.

2021 m. prie socialinės kampanijos įgyvendinimo prisijungė Asociacija „Kauno moterų linija“.

Plačiau apie socialinę kampaniją „Mokomės bendrauti. Būkime dėmesingi savo ir kito jausmams!“

 

 

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

Vaikų psichikos sveikatos stiprinimas

Teikiama nemokama psichologinė pagalba vaikams / jaunuoliams ir jų šeimoms nariams, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės vaikams, tėvams ir suaugusiesiems įgyvendinant šiuos projektus:

 • Pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams.

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2008–2021 m.

Finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nemokama pagalba teikiama Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 

   

 

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

 

 

9 savivaldybės diegs veiksmingą pagalbos mechanizmą vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidėdamos prie esamų paslaugų plėtros bei vaikų ir šeimos gerovės didinimo.

 • Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams. 

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio mėn. – 2023 m. liepos mėn.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“, priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

 

Projekto svetainė:

Ankstyvoji šeimos krizių prevencija

9 savivaldybės diegs veiksmingą pagalbos mechanizmą vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidėdamos prie esamų paslaugų plėtros bei vaikų ir šeimos gerovės didinimo.

 • Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams. 

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio mėn. – 2023 m. liepos mėn.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“, priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

 

Projekto svetainė:

 

 

Teikiama nemokama psichologinė pagalba vaikams, suaugusiesiems ir šeimoms, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės vaikams, tėvams ir suaugusiesiems vykdant šiuos projektus:

 • Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikiama Kauno miesto, Kauno rajono ir Šilutės raj. gyventojams.

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

Sveikų tarpusavio santykių kūrimas

Teikiama nemokama psichologinė pagalba suaugusiesiems, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės suaugusiesiems vykdant šiuos projektus:

 • Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikiama Kauno miesto, Kauno rajono ir Šilutės raj. gyventojams.

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

 

 

Suaugusiųjų psichikos sutrikimų prevencija

Teikiama nemokama psichologinė pagalba suaugusiesiems, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės suaugusiesiems vykdant šiuos projektus:

 • Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. balandžio – 2021 m. balandžio mėn.

Finansuoja Europos socialinis fondas.

Nemokama pagalba teikiama Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių raj. gyventojams.

Projektu siekiama gerinti sergančiųjų onkologinėmis ligomis socialinę ir emocinę sveikatą, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus.

 • Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikiama Kauno miesto, Kauno rajono ir Šilutės raj. gyventojams.

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

Konfliktiškų skyrybų prevencija

Teikiama nemokama psichologinė pagalba šeimoms, vyksta įvairios įgūdžių stiprinimo grupės vykdant šiuos projektus:

 • Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikiama Kauno miesto, Kauno rajono ir Šilutės raj. gyventojams.

Daugiau apie sveikų santykių kūrimą ir smurto artimoje aplinkoje prevenciją: 

STOP smurtui

Specialistų kompetencijų tobulinimas

Įvairių mokymų, seminarų, paskaitų metu stiprinamos skirtingų sričių specialistų kompetencijos dirbant su vaikais, suaugusiaisiais, poromis ir šeimomis:

 • Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: streso įveika ir krizių valdymas bendruomenėje 

Projektu siekiama sustiprinti NVO sektoriaus darbo efektyvumą tobulinant NVO darbuotojų kompetencijas įdiegiant įvairioms tikslinėms grupėms pritaikytas streso įveikos ir krizių valdymo programas bendruomenėje, kurios didins NVO pajėgumą padėti klientams išvengiant netinkamų reakcijų į stresą, mokant juos nusiraminimo ir problemų sprendimo būdų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. balandžio – gruodžio mėn.

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Skaitykite apie kitus Šeimos santykių instituto organizuojamus ir vykdomus mokymus skirtingų sričių specialistams!

 

 

Vykdyti projektai (2018 -2020 m.)

 • Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: mediacija kaip taikus ginčų sprendimo būdas bendruomenėje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. vasario – gruodžio mėn.

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektu siekta sustiprinti NVO sektoriaus darbo efektyvumą tobulinant NVO darbuotojų kompetencijas įdiegiant mediacijos metodą bendruomenėje, leisiantį NVO darbuotojams padėti bendruomenės nariams išsaugoti ryšius su jiems svarbiais asmenimis.

 • Kurkime bendravimą be smurto!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018  – 2020 m. (tęstinis, vykdomas nuo 2015 m.)

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams. Įvairūs renginiai vyko Kauno ir Marijampolės apskrities gyventojams.

 • Pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams.

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. sausio – 2020 m. gruodžio mėn. (tęstinis, vykdomas nuo 2008 m.)

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 • Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 • Stipri šeima – sveika visuomenė!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn.

Finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 • Smurtinio elgesio keitimo programa.

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018–2019 m.

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 • Pagalba emocijų ir elgesio sutrikimų ar sunkumų turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018–2019 m. (vykdyta nuo 2011 m.)

Finansavo Kauno miesto savivaldybės administracija. „Iniciatyvos Kaunui“ programa

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto gyventojams.

 • Šeima – tai mano, tavo ir visų turtas!

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2018–2019 m. (vykdyta nuo 2011 m.)

Finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nemokama pagalba teikta Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams.

 

 

           Sveikatos fondas                     

Psichologinė pagalba internetu

Susisiekite