Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Tėvų lygiavertis rūpinimasis vaikais po skyrybų: darbdavių pagalba tėvams

Tėvų lygiavertis rūpinimasis vaikais po skyrybų: darbdavių pagalba tėvams

Psichiatrė-psichoterapeutė Roma Šerkšnienė

 

Visuotinai pripažįstama, kad skyrybos ar ilgalaikių santykių nutrūkimas yra vienas iš skausmingiausių gyvenimų įvykių, kuriuos žmogus gali išgyventi. Atsiskyrimo procesas (ir vėliau vykstančios derybos dėl finansinių ir rūpinimosi vaikais susitarimų) gali užtrukti mėnesius ar net metus. Po skyrybų ar išsiskyrimo daugelis tėvų aktyviai dalyvauja savo vaikų gyvenime ir vis daugiau tėvų dalijasi lygiaverte tėvyste. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma besiskiriančių porų yra darbingo amžiaus ir dalis iš jų turi nepilnamečių vaikų, darbdavių vaidmuo tampa itin svarbus. Išgyvenamas stresas dėl skyrybų ir tėvystės įsipareigojimų gali paveikti darbo produktyvumą ir rezultatus, santykius su bendradarbiais ir / ar klientais. Akivaizdu, kad tai gali turėti įtakos ir visai darbo aplinkai. Darbdavių parama darbuotojui padeda spręsti skyrybų klausimus atsižvelgiant į vaikų poreikius ir kartu derinti rūpinimosi vaikais bei darbo įsipareigojimus.
Šiame straipsnyje aptariame, kaip skyrybos ir tėvystės iššūkiai gali paveikti darbuotojo darbo kokybę ir kaip darbdaviai gali padėti savo darbuotojui susidoroti su jais.

Kodėl skyrybos sukelia tiek įtampos?

Skyrybos nėra vienkartinis įvykis – tai procesas, kuris iškelia daugybę itin sudėtingų klausimų, kuriuos paprastai tenka spręsti vienu metu. Skyrybas išgyvenančiam asmeniui tenka patirti keletą ar net visus išvardytus iššūkius:

• Susidoroti su emociniais išgyvenimais ir sielvartu dėl santykių pabaigos (ypač sunku, kai santykiai nutrūksta netikėtai ar labai įžeidžiančiu būdu) ir tuo pat metu padėti savo vaikams susidoroti su vykstančiais pokyčiais.
• Susitarti su kitu iš tėvų dėl bendravimo su vaikais ir galbūt prisiimti didesnę atsakomybę dėl jų priežiūros.
• Prisitaikyti prie vienatvės, kurią dažnai lydi nežinomybė netikrumas, neužtikrintumas.
• Keisti gyvenamą vietą (palikti buvusius namus ir / ar tam tikrą laiką gyventi laikiname būste).
• Taikytis prie tiesioginės, ilgalaikės finansinės padėties pablogėjimo.
• Prarasti nusistovėjusius paramos tinklus (pvz., sutuoktinio šeimą ir bendrus draugus).
• Susidoroti su šeimos, draugų, bendradarbių ir (arba) religinės bendruomenės nepritarimu.

Patiriama įtampa dažnai gali paveikti net atspariausius ir sutrikdyti jų kasdienį gyvenimą. Padidėjęs emocinis ir finansinis stresas kartu su paramos praradimu gali paveikti darbuotojo psichinę sveikatą – sukelti nerimą, depresiją ir (arba) piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.

Todėl darbuotojo asmeniniai sunkumai neretai atsiskleidžia ir darbo aplinkoje / persikelia ir į darbo aplinką:
• darbuotojui gali būti sunku susikoncentruoti į darbą ir atlikti savo darbo užduotis įprastu būdu. Taip pat gali sumažėti atlikto darbo kokybė;
• dėl įtampos gali keistis darbuotojo įprastas elgesys: vienas darbuotojas gali greičiau nei įprastai supykti ir audringiau reikšti emocijas, o kitas gali lengvai susierzinti ir ašaroti. Dar sudėtingiau, kai toje pačioje darbovietėje dirba ir to asmens sutuoktinis (arba bendri besiskiriančios poros draugai) – gali kilti „šalti karai“ ar ginčų darbo metu rizika;
• gali pablogėti sveikata ir daugėti nedarbingumo dienų dėl ligos. Tačiau vieno iš likusių stabilumo šaltinių darbuotojo gyvenime (t. y. darbo rutinos) praradimas gali dar labiau sustiprinti patiriamą stresą ir sveikata gali dar pablogėti.

Kuo darbdaviai gali padėti skyrybas išgyvenančiam savo darbuotojui?

• Pirmiausia, pripažinti, kad tai yra ypač sudėtingas laikas darbuotojo gyvenime, todėl svarbu būti gailestingiems ir kantriems.
• Pasiūlyti praktinę pagalbą, pavyzdžiui, gal įmanoma sukurti vidinį paramos tinklą darbovietėje, darbuotojams, atsidūrusiems panašioje situacijoje, ir / ar pakviesti atitinkamus ekspertus, kurie pasikalbėtų su šia grupe, pavyzdžiui, šeimos teisininką, vaikų psichologą.
• Suteikti darbuotojui laiko skyrybų procesinių klausimų sprendimui, pavyzdžiui, suteikti papildomą apmokamą ir (arba) nemokamą laisvą dieną; pasiūlyti papildomų apmokamų ir (arba) nemokamų atostogų, kad darbuotojas galėtų susidoroti su tam tikrais iššūkiais, tokiais kaip teismo posėdžiai, persikraustymas ar vaikų įvedimas į naujas ugdymo institucijas.
• Pasiūlyti lankstesnį darbo modelį, pavyzdžiui, lanksčią darbo tvarką, kuri padėtų darbuotojui prisitaikyti prie tokių dalykų kaip numatyti susitikimai, vaikų perėmimas iš tėvo / motinos, nuvežimas ir paėmimas iš ugdymo institucijos ar konsultacijos; arba leisti dažniau daryti pertraukas darbo dienos metu, jei jaučiasi sukrėsti, įsitempę arba turi telefonu išspręsti būtinus klausimus, susijusius su skyrybomis ir / ar vaiko priežiūra. Vis daugiau tėvų siekia lygiaverčio rūpinimosi vaikais. Todėl itin svarbu, kad darbovietė sudarytų kuo palankesnes sąlygas tėvams. Lanksti darbo tvarka gali padėti darbuotojui ir toliau efektyviai atlikti savo pareigas, sprendžiant tėvystės klausimus, pavyzdžiui, rūpintis vaiku jam susirgus ir pan.
• Jeigu kyla sunkumų atliekant įprastą darbą, gal yra įmanoma pakeisti stresą patiriančio darbuotojo darbo pobūdį, pavyzdžiui, perskirstyti kai kurias darbuotojo pareigas tam tikram laikotarpiui; laikinai perkelti juos į paprastesnes pareigas (tik svarbu atsiminti, kad bet kokie asmens darbo vaidmens pakeitimai turi būti suderinti su juo, o ne primesti vienašališkai).
• Pasiūlyti paramą gerovės palaikymui, pavyzdžiui, pokalbius su tiesioginiu vadovu, su kuriuo aptartų galimybes derinti darbo krūvio prioritetus ir esamus konkrečius asmeninius sunkumus, tokius kaip vaiko priežiūros atostogos ar nedarbingumas dėl vaiko ligos, ar persikraustymas; galimybes mokėti už privataus konsultanto (psichologo, psichoterapeuto) paslaugas.
• Suteikti finansinę paramą. Skyrybos gali sukelti darbuotojui didelių finansinių sunkumų, todėl darbdaviai gali ją kažkiek palengvinti, pavyzdžiui, paankstinti darbo užmokesčio padidinimą ar priedą arba sumokėti vienkartinę išmoką dėl šių sunkumų; pasiūlyti išmokų, kuriomis darbuotojas anksčiau nebuvo pasinaudojęs, bet kurios dabar jam galėtų būti naudingos tokių, kaip išmokos vaiko priežiūrai (mokestis už vaiko darželį).

Kartais dėl patiriamų išgyvenimų ir iššūkių, susijusių su skyrybomis, darbuotojo elgesys ar darbiniai gebėjimai gali būti paveikti tiek, kad to negalima nepastebėti ir toleruoti. Tokiu atveju darbdaviams prieš pradedant svarstyti darbo sutarties nutraukimo klausimą, patartina gerai apsvarstyti, ką galima padaryti, kad suteikti darbuotojui galimybę ištaisyti esamą padėtį.

Naudinga prisiminti. Sudėtingos situacijos ir sunkus darbuotojo gyvenimo etapas (skyrybų procesas) yra laikinas ir nesitęs begalybę laiko. Be to, vaikai irgi turi savybę augti ir tapti savarankiškais. Darbdavių ir bendradarbių atjauta, parama tėvų vaidmeniui, draugiška palaikanti aplinka ir kantrybė padės jūsų darbuotojui greičiau prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių ir tikėtina, sustiprins pasitikėjimą savo darbdaviu.

 

 

Kviečiame būti aktyviais socialinės kampanijos „Padėkite savo vaikui jaustis mylimu!” dalyviais. Parengta įgyvendinant LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų lygiavertis įnašas į rūpinimąsi vaiku ir jo poreikių užtikrinimas”.