Image Alt

Pagalba ir gydymas

  /  Pagalba ir gydymas

Psichiatro konsultavimas ir gydymas

Psichiatras skiria gydymą psichotropiniais vaistais, taiko psichologinio konsultavimo elementus.

 

Psichiatras teikia konsultacijas esant:

 • pervargimui ar išsekimui dėl nervinės krizės bei streso,
 • sunkumams susitvarkyti su netekties, sunkios ligos ar traumos sukeltais padariniais,
 • nerimo, panikos, nuotaikos (depresija) bei miego sutrikimams,
 • valgymo sutrikimams (bulimija, anoreksija ir kt.),
 • psichikos sutrikimams sąlygotiems kitų ligų ar traumų (galvos smegenų traumos, meningito, epilepsijos, Alzheimerio ir kt.),
 • priklausomybei nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir jų vartojimo,
 • šizofrenijai ir kitiems psichikos sutrikimams.

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultavimas ir gydymas

Vaikų ir paauglių psichikos sutrikimus gydo vaikų–paauglių psichiatrai. Pagalba vaikui ar paaugliui yra daug veiksmingesnė kai į pagalbos procesą įsitraukia jo šeima.

 

Vaikų–paauglių psichiatras teikia konsultacijas vaikams, paaugliams ir jų tėvams, globėjams dėl:

 • elgesio, emocijų, dėmesio ir aktyvumo sutrikimų,
 • psichologinės raidos sutrikimų,
 • sunkumų susitvarkyti su netekties, sunkios ligos ar traumos sukeltais padariniais,
 • nerimo, panikos, nuotaikos (depresija) bei miego sutrikimų,
 • valgymo sutrikimų (bulimijos, anoreksijos ir kt.),
 • psichikos sutrikimų, sąlygotų kitų ligų ar traumų (galvos smegenų traumos, meningito, epilepsijos ir kt.).

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Psichologo konsultavimas

Psichologas gali padėti tiek suaugusiesiems, tiek vaikams ir paaugliams išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Panaudodamas specialius testus psichologas gali įvertinti psichikos procesus, tokius kaip: dėmesys, atmintis, intelektiniai gebėjimai ir kt.

 

Suaugusiesiems psichologinis konsultavimas gali padėti tvarkytis su stipriomis emocijomis, kaip baimė, nerimas, liūdesys ir kitais emociniais išgyvenimais, kurie kyla dėl:

 • nesutarimų su sutuoktiniu, vaikais, draugais, giminaičiais ar bendradarbiais,
 • kankinančio vienišumo jausmo,
 • romantinių santykių,
 • sunkios ligos ir /ar netekties,
 • skyrybų ir kitų asmeninių traumų,
 • ateities įvykių.

Psichologinis konsultavimas padeda ir kai emociniai išgyvenimai pasireiškia įvairiomis elgesio formomis: panika, baimės ar pykčio reakcijomis, psichosomatiniais sutrikimais, seksualinėmis problemomis, piktnaudžiavimu alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis, valgymo sutrikimais (anoreksija, bulimija).

 

Vaikų psichologinis konsultavimas turi panašumų ir skirtumų nuo suaugusiųjų psichologinio konsultavimo. Pagalbos dažniausiai ieško vaiko tėvai, o ne pats vaikas. Tėvai dažniausiai kreipiasi dėl vaikų elgesio ir emocijų problemų, kurias apibūdina kaip: „agresyvus“; „mušasi“; „neklauso tėvų nurodymų ir prašymų“; „konfliktuoja mokykloje ir namuose“; „yra labai nedrąsus“; „nekalba su kitais žmonėmis, išskyrus šeimos narius“; „dažnai verkia“; „nemoka bendrauti su bendraamžiais“; „yra atstumtas klasėje“; „šlapinasi į lovą“; „labai išrankus maistui“; „bijo vienas eiti į mokyklą, nors pagal amžių jau galėtų“ ir t.t. Vaikų konsultavimui yra taikomi įvairūs projekciniai metodai: žaidimai, pasakos, piešiniai.

 

Pagalba vaikui ar paaugliui yra daug veiksmingesnė kai į pagalbos procesą įsitraukia jo šeima.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA SMURTO PRIEŠ VAIKUS ATVEJAIS TEIKIAMA NEMOKAMAI.

 

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Individuali psichoterapija

Psichoterapija yra gydomojo poveikio metodas, kurį gali taikyti tik specialiai parengtas specialistas (keleri metai podiplominių studijų, kurių metu psichoterapeutas įgyja teorinių, praktinių žinių ir asmeninės patirties).

 

Šeimos santykių institute viena iš pagrindinių psichoterapijos krypčių yra psichodinaminė psichoterapija. Šis psichoterapijos metodas taikomas suaugusiesiems ir paaugliams. Psichodinaminė psichoterapija gali padėti sprendžiant ne tik asmenines, bet ir šeimų / porų problemas.

 

Psichoterapija gali paskatinti žmogaus asmenybės, elgesio, veiklos, jo santykių su kitais pokyčius, nes:

 • padeda geriau suprasti nesuvoktus, pasąmoninius psichinius procesus (traumuojantį vaikystės patyrimą, nesuvoktus reikšmingus emocinius išgyvenimus, konfliktus), neigiamai veikiančius psichinę būseną, bendrą savijautą ir tarpasmeninius santykius,
 • didina savęs, kitų, aplinkos suvokimo realumą (padeda suvokti savo galimybes ir jų ribas) ir skatina didesnę atsakomybę už savo gyvenimą,
 • koreguoja neprisitaikantį elgesį, moko veiksmingesnių ir produktyvesnių elgsenos būdų,
 • padeda sumažinti kliniškai pasireiškiančius simptomus (pvz., nerimą, baimę, liūdesį, pyktį) arba visiškai juos panaikinti.

Psichodinaminė psichoterapija yra ilgalaikis psichoterapinis procesas, reikalaujantis nemažai laiko, jėgų ir finansinių investicijų, tačiau pasirinkę šį gydymo metodą žmonės turi galimybę saugiame terapiniame ryšyje su psichoterapeutu (konfidencialumas, supratimas, parama) tyrinėti, įsisąmoninti ir įveikti savo gyvenimo sunkumus.

 

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Porų konsultavimas ir psichoterapija

Porų konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas įstaigoje teikia specialistai, turintys porų ir šeimos konsultavimo specialiųjų žinių, įgūdžių ir patirties.

 

Porų psichoterapija yra vienas iš psichoterapijos metodų, padedantis porai suprasti ir spręsti tarpusavio santykių bei emocines problemas. Sesijose dalyvauja abu partneriai arba sutuoktiniai. Tikslas yra stiprinti poros bendravimą ir emocinį ryšį, gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą tarp bendrumo ir individualumo, problemų ir konfliktų sprendimo įgūdžius.

 

Padedame poroms, kurioms kyla sunkumų kurti pasitikėjimu grįstus prisirišimo santykius, išreikšti emocijas, išgirsti bei priimti vienas kito siūlymus ar nuomonę, spręsti konfliktus, tartis dėl kasdienių darbų atlikimo ir vaikų auklėjimo, rasti pusiausvyrą tarp asmeninio ir šeimos gyvenimo, atsiskirti ir / ar bendrauti su vyro / žmonos tėvais ir / ar giminaičiais, derinti šeimos ir darbo vaidmenų įsipareigojimus, išgyventi ligą, netektį ar kitas traumines patirtis.

 

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Šeimos konsultavimas ir psichoterapija

Šeimos konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas įstaigoje teikia specialistai, turintys porų ir šeimos konsultavimo specialiųjų žinių, įgūdžių ir patirties.

 

Šeimos psichoterapija yra vienas iš psichoterapijos metodų, padedantis suprasti ir spręsti emocines problemas bei asmenines krizes, dirbant su visa šeima, ne tik su atskirais jos nariais. Šeima dažniausiai yra laikomi visi po vienu stogu gyvenantys asmenys, tačiau kartais psichoterapijoje dalyvauja ne tik šeimos nariai (tėvai ir vaikai), o ir kartu negyvenantys, bet šeimai reikšmingi asmenys (pvz., vyresni broliai / seserys, seneliai ir kt.).

 

Šeimos psichoterapija gali padėti, kai dėl lauktų ar netikėtų pokyčių šeimoje, ji ar jos atskiri nariai nepajėgia atlikti kasdienio gyvenimo užduočių, pavyzdžiui, gimus pirmam vaikui, suaugus vaikams, išgyvenant skyrybas, traumas ar netektis dėl vieno iš šeimos narių negalės ar sunkios ligos.

 

Šeimos psichoterapija ypač naudinga šeimoms, kurioms kyla sunkumų dėl vaikų ir paauglių elgesio, emocijų ir mokymosi; konfliktų, priešiškumo, susvetimėjimo, nutolimo, bendravimo trūkumo tarpusavio santykiuose, o ypač tarp tėvų ir vaikų; derinant darbo ir šeimos įsipareigojimus; priimant šeimai ar jos nariui svarbius sprendimus; sukūrus pakartotiną santuoką; įvaikinus ar globojant vaikus; gyvenant skyrium dėl darbo įsipareigojimų.

 

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Šeimos mediacija

Šeimos mediacijos paslaugas įstaigoje teikia į Lietuvos mediatorių sąrašą įtraukti mediatoriai, turintys žinių, įgūdžių ir patirties.

 

Šeimos mediacija – tai galimybė tėvams savanoriškai, be įpareigojančio teismo sprendimo, dalyvaujant ir padedant trečiai pusei, spręsti tarpusavio ginčus.

 

Mediacijos pagrindiniai principai:

 • abiejų joje dalyvaujančių pusių savanoriškumas ir laisva valia.
 • tai, kas vyksta mediacijos metu, kokios mintys išsakomos, yra konfidencialu, negali būti panaudota teisme, pateikiamas tik mediacijoje pasiektas susitarimas.
 • abiejų šalių pozicijos privalo būti kuo lygiavertiškesnės. Mediatorius gali tik padėti išsaugoti abiejų interesus, bet jis nepriima sprendimų.

 

Kada galima šeimos mediacija ir kokius konfliktus ji gali padėti išspręsti?

 

Šeimos mediacija galima, kai ginčo objektas, t. y. dėl ko nesutariate, yra aiškus.

Pavyzdžiui,

 • konfliktas porai / šeimai skiriantis (nesutarimai dėl turto pasidalijimo, vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo ir auklėjimo tvarkos po skyrybų);
 • konfliktas tarp suaugusiųjų vaikų ir tėvų / globėjų / įtėvių;
 • konfliktas tarp paauglių ir tėvų / globėjų / įtėvių;
 • konfliktiški santykiai tarp buvusių sutuoktinių / partnerių dėl bendravimo su vaiku tvarkos, dėl vaiko auklėjimo.

 

Nors ginčas ir gali būti aiškus ir viena ginčo šalis gali norėti pasinaudoti mediacijos paslauga, tačiau mediacija negalima, jei kita ginčo šalis atsisako dalyvauti mediacijoje. Abi ginčo šalys turi teisę tiek sutikti dalyvauti mediacijoje, tiek atsisakyti mediacijos.

 

Skyrybų metu ar po skyrybų tėvams kylant nesutarimų dėl bendravimo tvarkos ir / ar vaikų auklėjimo, siūloma pasirengti tėvystės planą*.

 

*Tėvystės planas – tai priemonė, padedanti tėvams tarpusavyje susitarti dėl vaiko priežiūros ir auklėjimo tvarkos, nustatant abiejų tėvų pareigas ir naujus santykius po skyrybų tarp abiejų vaiko tėvo. Tėvai, su mediatoriaus pagalba, ieško abiem palankių sprendimų kartu.

 

Draugiška vaikui ir emociškai saugi erdvė. Galime pasiūlyti erdvę, kurioje vaikas susitinka ir bendrauja su besiskiriančiais ar skyriumi gyvenančiais tėvais ar vienu iš tėvų. 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PASLAUGAS SKYRYBAS IŠGYVENANČIAI ŠEIMAI

 

 

 

Registracija specialistų konsultacijoms vykdoma tik telefonu.

Grupinė psichoterapija

Grupinė psichoterapija – tai pagalbos žmogui būdas, kuris yra efektyvus ne tik sprendžiant įvairias su santykiais susijusias problemas, bet ir siekiant asmenybės augimo. Grupėje dalyvauja nuo 4 iki 10 narių. Vienas iš pagrindinių grupės terapinių veiksnių yra saugios erdvės sukūrimas, kur priimančiame ir nuoširdžiame santykyje grupės nariai gali tyrinėti savo jausmus, mintis ir elgesį, ieškoti naujų būdų kaip kurti darnius ir artimus ryšius. Santykių struktūra, susiklostanti tarp grupės narių, yra panaši į kasdienę, paprastą, todėl grupės metu įgyti nauji elgesio būdai lengviau pritaikomi realiame gyvenime.

 

Grupė renkasi kartą per savaitę. Sesijos trukmė 1 val. 30 min.

 

Grupės nariai sėdi ratu ir yra kviečiami laisvai dalintis savo mintimis ir patyrimais. Remiantis psichodinaminės grupinės psichoterapijos principais, grupės nariams nėra pateikiamos užduotys ar pratimai, daugiau orientuojamasi į „čia ir dabar“ vykstantį procesą. Grupės nariai skatinami tyrinėti kylančius jausmus, mintis, reakcijas į kitus dalyvius, visą grupę ar terapeutą.

 

Grupė yra ilgalaikė. Dalyviai kviečiami lankyti grupę bent metus. Žmogaus asmenybė, įpročiai nuostatos formavosi nuo pat vaikystės. Tad siekiant pokyčių gyvenime ir norint keisti savo turimus elgesio būdus, svarbi kantrybė ir nuoseklus darbas.

Susisiekite su mumis

Padedame vaikams, paaugliams, suaugusiesiems ir šeimoms, susidūrus su įvairiais psichologiniais ir psichikos sveikatos sunkumais.

Tel.: +370 698 23995 arba
+370 37 750935

Skaitykite daugiau apie asmenybės ir santykių ugdymą