Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Kaip tėvams pasirengti skyryboms, kad vaikams būtų mažiau žalos:

Kaip tėvams pasirengti skyryboms, kad vaikams būtų mažiau žalos:

► suprasti ir gebėti atskirti savo psichologinius ir fizinius poreikius nuo vaiko poreikių (pavyzdžiui, vaiko teisė bendrauti su abiem tėvais – yra pamatinis vaiko poreikis, nepriklausantis nuo tėvų psichologinių poreikių – pavyzdžiui, nenoro matytis su kitu iš tėvų dėl išgyvenamo skausmo ir / ar neteisybės); 

► rūpintis vaiko psichologine raida, užtikrinant emocinį saugumą ir reagavimą bei pamatinius vaiko poreikius (pavyzdžiui, priimti ir suprasti vaiko jausmus, išgyvenant tėvų skyrybas; suprasti ir palaikyti, kai vaikui liūdna ir nedrąsu važiuoti pas vieną iš tėvų; padėti kitam iš tėvų, kuris negyvena kartu, užtikrinant jo nenutrūkstamą bendravimą ir matymąsi su vaiku, ypač, kai vaikas pyksta ir nenori matytis su kitu iš tėvų (*kai yra užtikrinamas vaiko saugumas).

 

Kviečiame būti aktyviais socialinės kampanijos „Tėvų ir vaikų ryšys ypatingas” dalyviais. Kiekvienas asmeniškai galite prisidėti prie pozityvių, palaikančių (rūpestingų) ir sveikų santykių kūrimo bei palaikymo visuomenėje.

© Šeimos santykių institutas