Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Darbdavių parama šeimai išgyvenant skyrybas

Darbdavių parama šeimai išgyvenant skyrybas

Parengė Živilė Kėrytė

 

Po skyrybų, nors ir kaip tai yra sudėtinga ir dažnai per greitai, abu tėvai turi iš naujo apsibrėžti savo atsakomybes derinant darbo / socialinį ir šeimos gyvenimą. Abu tėvai tampa vienišais tėvais ir praranda galimybę bet kada sulaukti paramos iš kito.

Tėvai išgyvendami emocinę, finansinę, socialinę netektis ir turėdami įvairių rūpesčių, kuriuos turi įveikti vieni, dažnai nesąmoningai pamiršta vaikų poreikius. Dėl vis dar vyraujančių visuomenėje stereotipų, tokių kaip, vaikais geriausiai gali pasirūpinti tik mama, o tėtis privalo užtikrinti finansines galimybes, abiem tėvams gali kilti sunkumų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį tėvams ir jų darbdaviams, kai šeima išgyvena skyrybas:

  • Šeimai palanki ir draugiška darbovietės politika. Tėvams ypatingai svarbi tampa įstaigos, kurioje jie planuoja dirbti ar šiuo metu dirba, politika į šeimą, t. y. kiek vyrams ir moterims sudaroma galimybių turėti lankstų darbo grafiką, atostogas dėl šeiminių priežasčių ar vaiko priežiūros; ar ir kiek skiriama lėšų psichosocialinėms paslaugoms šeimai, išgyvenant krizę, vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugoms.
  • Aiškios šeimos ir darbo ribos. Būnant vienu tėvu svarbu ieškoti galimybių, kaip atskirti šeimos ir darbo vaidmenis, kurios padės pasirūpinti savo ir savo šeimos sveikata. Saugokite savo šeimos laiką. COVID laikotarpiu nuotoliniam darbui tapus viena iš būtinybių, dalis darbuotojų ir toliau dėl įvairių priežasčių renkasi šią darbo formą. Šiuo atveju svarbu laiku pastebėti perdegimo riziką, galinčią kilti dėl aiškių ribų tarp darbo ir šeimos aplinkos neatskyrimo (pvz., nuotoliu dirbantys darbuotojai dažnai jaučiasi gyvenantys darbe, nei dirbantys iš namų).
  • Būti geru darbuotoju. Jeigu jūsų darbovietėje yra šeimai palanki bei draugiška aplinka, nepamirškite, kad vis tiek turite išlikti atsakingu darbuotoju ir nepiktnaudžiauti teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, kad turite dėti pastangas, kad jūsų šeimos ir darbo / socialinis gyvenimas derėtų vienas su kitu. Jei dėl šeiminių priežasčių susikaupė neatliktų užduočių, numatykite ir apsvarstykite, kada galėtumėte skirti daugiau laiko darbui. Pavyzdžiui, kai vaikas (-ai) būna su kitu iš tėvų ar yra išvykęs į stovyklą. Tai suteiks tiek jums, tiek darbdaviui abipusio pasitikėjimo siekiant išsikeltų tikslų. Patarimai: mokykitės planuoti savo laiką, kad kuo mažiau patirtumėte streso ir įtampos; planuokite maisto gaminimui reikalingų produktų įsigijimą iš anksto (įsigykite internetu); domėkitės galimybėmis bendruomenėje gauti paramos – galbūt su kitais tėvais galite dalintis atsakomybe vaikų nuvežimu / parvežimu į / iš mokyklos, į / iš būrelio.
  • Kreipkitės pagalbos ir / ar priimkite pagalbą, kai reikia. Po skyrybų tėvams sprendimus, susijusius su šeimos gyvenimu, tenka priimti po vieną, dažnai sumažėja socialinis tinklas bei keičiasi finansinė padėtis. Sukurkite artimų giminaičių / draugų tinklą, kurie gali jums padėti prireikus pagalbos. Gali prireikti iš naujo apsvarstyti savo finansus ir galimybes dėl auklės samdymo, namų tvarkymo ir kt. kasdienių rūpesčių.
  • Skirkite laiko, kuris bus tik jūsų vaiko (-ų) laikas su jumis. Būnant tėvais svarbu prisiminti, kad šiuolaikinis gyvenimas yra labai greitas, kartu ir greitai besikeičiantis. Suprantamas noras užsidirbti, kad užsitikrinti turiningą gyvenimą sau ir vaikams. Tačiau svarbu nepamiršti svarbiausių vertybių, tokių kaip, šeima, vaiko gerovė, asmens fizinė ir psichinė sveikata, laisvalaikis su savo šeima ir kt. Skirkite laiko žaidimams, kartu valgykite, turėkite ritualus prieš miegą, švenčiant šeimos šventes. Palikite vaikams padrąsinančias žinutes / linkėjimus namuose ar pietų dėžutėje. Rodykite dėmesį vaikams, pagirkite juos. Leiskite vaikams pasirinkti, ką jie nori veikti laisvalaikiu ar valgyti.
  • Raskite laiko sau. Daugelis suaugusiųjų, kurie išgyvena ar jau yra išsiskyrę, patiria panašių skausmingų išgyvenimų. Ir todėl, kad tėvai galėtų išlikti dėmesingi savo vaikams, jiems tenka svarbi ir dažnai sunki užduotis – tinkamai pasirūpinti savimi. Rūpinimasis savimi yra toks pat svarbus kaip ir laikas, kurį skiriate savo vaikams ir darbdaviui. Kaip sakoma skrydžių lėktuvu metu, pirmiausia užsidėkite deguonies kaukę sau, o paskui vaikui. Tik būdami patys fiziškai ir emociškai pasirengę galėsite pasirūpinti kitu (t. y. vaiku). Įsivertinę savo poreikius susikurkite rūpinimosi savimi planą ir kaskart keičiantis gyvenimo situacijai, jį peržiūrėkite. Rūpinimasis savimi yra procesas, neskubėkite ir nesistenkite pakeisti visko vienu metu – svarbiausia teikti pirmenybę savo poreikiams, laikytis nuoseklumo ir pradėti nuo nedidelių pokyčių (pavyzdžiui, vengti konfliktų su buvusiu sutuoktiniu dėl rūpinimosi vaiku aiškiai apsibrėžiant bendravimo tvarką arba pasirengiant tėvystės planą; inicijuokite pokalbį su darbdaviu dėl lankstesnio darbo grafiko, kai vaikas būna su jumis ir kt.).

 

 

Socialinės kampanijos „Padėkite savo vaikui jaustis mylimu!” dalis. Parengta įgyvendinant LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų lygiavertis įnašas į rūpinimąsi vaiku ir jo poreikių užtikrinimas”.