Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Kas padeda palaikyti ryšį su vaiku po skyrybų?

Kas padeda palaikyti ryšį su vaiku po skyrybų?

Psichologė Kristina Tutlienė

 

Vykstant skyryboms įprasta, kad sprendžiama vaiko (-ų) gyvenamosios vietos ir bendravimo su tėvais tvarka. Šeimos pasirenka įvairius sprendimus: vaikas praleidžia daugiau laiko su vienu iš tėvų, su kitu susitinka sutartomis dienomis; vaikas leidžia kaip įmanoma panašesnį laiko kiekį su abiem tėvais; vaikas bendrauja tik su vienu iš tėvų. Priėmus sprendimą dėl bendravimo, tėvams gali iškilti klausimas „Kaip palaikyti ryšį/santykį su vaiku (-ais), kai nesu kartu?“. Čia pateiksiu keletą rekomendacijų kas padeda palaikyti santykį:

  • Inicijuokite bendravimą. Nepaisant kokią bendravimo tvarką esate susitarę, tėvams svarbu išlikti įsitraukusiems ir aktyviems vaiko gyvenimo dalyviams. Domėkitės, klauskite vaikų apie mokyklą, įprastinį jų gyvenimą, būrelius. Dalyvaukite jiems svarbiuose įvykiuose (pvz.: mokyklos šventėse, varžybose). Jei gyvenamosios vietos atstumas kelia iššūkių – palaikykite bendravimą telefonu, socialiniuose tinkluose.
  • Išlikite kantrūs. Kartais vaikai ne itin noriai pasakojasi, dalinasi savo išgyvenimais. Ir šioje vietoje itin atkaklus klausinėjimas gali lemti priešingą reakciją – dar didesnį užsidarymą. Gali tekti paieškoti būdo, kaip kalbėtis su vaiku: kai kurie daugiau ima dalintis bendrų veiklų (pvz.: važiuodami automobilyje, kartu gamindami ar taisydami dviratį) ar žaidimų metu, kai kuriems reikia atsitraukti, kad galėtų vėliau pasidalinti, dar kitiems reikia, kad kas nors šalia tyliai pabūtų ir išlauktų. Tai individualus kelias ir svarbu, kad vaikai žinotų, jog jūs norite juos išgirsti ir esate tam pasiruošę.
  • Skyrybos vaikams sukelia daug jausmų. Galite susidurti su vaikų pykčiu, susierzinimu, liūdesiu, kai jie keliauja iš vienų namų į kitus. Šie jausmai gali turėti įvairias priežastis. Svarbu, kad tėvai priimtų emocijas, kaip normalias šioje situacijoje.
  • Organizuokite savo planus taip, kad susitikimo su vaiku metu būtumėte kaip įmanoma laisvesni. Pavyzdžiui, susitikimus su draugais organizuokite daugiau tuo metu, kai vaikai yra ne su jumis. Vaikams svarbu gauti 100% jūsų dėmesį, tuo metu jie jaučiais svarbūs.
  • Susikurkite savo naujas tradicijas / ritualus. Įvairios tradicijos padeda kurti artumą, bendrumą. Gali norėtis atkurti jau buvusias, tačiau taip pat galite susikurti naujas, pvz.: šeštadienio rytais eiti pasivaikščioti į parką.
  • Būkite pagarbūs savo buvusiajam (-ai). Skyrybos emociškai sunkus laikotarpis. Neretai, tiek per skyrybas, tiek po jų gali kilti sunkumų bendraujant su vaiko mama / tėvu. Svarbu, kad vaikas nebūtų įtrauktas į tėvų konfliktus. Tai galima padaryti pagarbiai atsiliepiant apie vienas kitą, prie vaiko apie jo mamą/tėtį kalbant neutraliai ar pozityviai, bendraujant su buvusiuoju tiesiogiai, ne per vaiką.
  • Išlaikykite vienodą tėvystės planą. Vaikams prie pokyčių lengviau prisitaikyti, kai jų gyvenime yra dalykų, kurie yra pastovūs, prognozuojami, nuoseklūs. Idealu, jei tėvams pavyksta abiejuose namuose laikytis tų pačių taisyklių, dienotvarkės. Tai duoda vaikams aiškumo, sumažina galimų konfliktų kilimą (pvz.: vienuose namuose vaikas namų darbus ruošia grįžęs iš mokyklos, kituose – prieš eidamas miegoti. Tokie taisyklių skirtumai gali įtakoti konfliktus tarp vaiko ir tėvų arba tarp abiejų tėvų).

Literatūra:
* Berger M. , Gravillon I. (2003), Mano tėvai skiriasi.