Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Projekto “NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimo svarba bendruomenėje” rezultatai

Projekto “NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimo svarba bendruomenėje” rezultatai

2022 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimo svarba bendruomenėje“.

Projektu buvo siekiama stiprinti NVO sektorių, didinant jų darbo efektyvumą teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas.

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai:

  • Patobulintos NVO narių kompetencijas, plečiant NVO teikiamų viešųjų paslaugų spektrą ir gerinant savanoriškos veiklos kokybę. Dvidešimt NVO darbuotojų 11 dienų (88 ak. val.) mokėsi „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos (VTRS)“ mokymuose. Mokymų dalyviams taip pat teiktos praktinės konsultacijos (12 ak. val.) sprendžiant sudėtingas situacijas. Mokymų dalyviai taikė / taikys įgytą metodą (vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo grupės vaikams, tėvams ir šeimai) savo bendruomenėse.
  • Įvyko seminarai NVO darbuotojams apie prieraišumą –  „Vaiko prieraišumas ir jo reikšmės santykiams su tėvais ir kitais asmenimis“ (5 vnt. po 6 ak. val., viso 30 ak. val.) – sustiprintos NVO darbuotojų kompetencijos dirbant su vaikais ir jų tėvais. Viso 106 seminarų dalyviai sustiprino kompetencijas, teikiant viešąsias paslaugas.
  • Patobulintos NVO darbuotojų kompetencijos teikiant viešąsias paslaugas asmenims, susiduriantiems su krize ir / ar traumą patyrusiais ar patiriančiais asmenimis – įvyko 2 seminarai „Antrinė trauma ir atsparumas“ po 8 k. val., viso 16 ak. val. Viso 69 seminarų dalyviai sustiprino kompetencijas, teikiant viešąsias paslaugas.
  • Sustiprintos / patobulintos Šeimos santykių instituto darbuotojų (14 asm.) kompetencijos, teikiant viešąsias paslaugas – dalyvavome 16 ak. val. trukmės mokymuose, skirtuose stiprinti komunikacinius įgūdžius. Atliktas auditas.
  • Sudarytas ir išleistas “Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos” vadovas bei išleisti VTRS programos leidiniai vaikams ir tėvams.

Viso projekto veiklose dalyvavo 209 asm. Mokymų dalyviai iš NVO sustiprino žinias apie prieraišumo reikšmę tėvų – vaikų santykiuose ir praktinius įgūdžius darbui su vaikais apie bei mokėsi, kaip patys gali apsisaugoti nuo trauminio streso ir perdegimo ir kaip išlaikyti profesines ribas. Siekiant didinti Šeimos santykių instituto finansinės atsakomybės ir tvarumo kokybę įsigyta audito paslauga. Sustiprintos / patobulintos Šeimos santykių instituto specialistų kompetencijos, teikiant viešąsias paslaugas.

Projekto įgyvendinimui panaudotų lėšų suma – 47511.61 Eur.