Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Projekto “Paslaugos ir pagalbos priemonės paaugliams ir jų šeimoms atsidūrus krizinėse situacijose” rezultatai

Projekto “Paslaugos ir pagalbos priemonės paaugliams ir jų šeimoms atsidūrus krizinėse situacijose” rezultatai

2022 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Paslaugos ir pagalbos priemonės paaugliams ir jų šeimoms atsidūrus krizinėse situacijose“.

Projektu siekta mažinti ilgalaikes neigiamas paauglių išgyvenamos krizės /-ių pasekmes jų psichikos sveikatai, teikiant paslaugas ir pagalbos priemones paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams.

Projekte buvo dirbama ne tik su paaugliu ir jo šeimos nariais (tėvais, globėjais, įtėviais), bet ir artimiausia paauglio aplinka (mokykla, bendruomene).

 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai:

* augo visuomenės supratimas apie paauglystės laikotarpį – vykdyta projekto komunikacija (parengti ir paviešinti 5 vnt. straipsniai; pakartotinai išleistas leidinys “Sveika paauglyste” – 400 vnt.);

* grupių metu buvo stiprinama paauglių psichikos sveikata ir tarpusavio ryšys su tėvais, turinti reikšmės paauglių aukštos rizikos elgsenos mažėjimui – programa pagal VTRS paaugliams (įvyko 2 grupės; viso 20 asm.);

* stiprėjo paauglių tėvų psichikos sveikata ir jų tarpusavio ryšys su paaugliais – programa pagal VTRS paauglių tėvams (įvyko 2 grupės; viso 20 asm.);

* teiktos individualios psichologo konsultacijos paaugliams ir jų šeimos nariams (suteikta – 200 val. 40-iai asmenų);

* teiktos vaikų ir paauglių psichiatro ir / ar vaikų ir paauglių psichiatro asistento konsultacijos paaugliams ir / ar jų šeimos nariams (suteikta 100 val. 20-iai asmenų);

* organizuota profesinė priežiūra, dirbant su paauglio aplinka (18 asm.)

 

Projekto metu paaugliui ir jo šeimos nariams teikta individuali pagalba ir pagalba grupėje. Su paaugliu susijusiai aplinkai (ugdymo įstaigai, bendruomenei) organizuota profesinė priežiūra. Įgyvendinant projektą buvo skiriamas dėmesys visuomenės požiūrio keitimui. Projekto veiklose viso dalyvavo 30 asm. paauglių ir 30 asm. paauglių šeimos narių bei ugdymo įstaigų ir kt. bendruomenės nariai (18 asm.).

Projekto įgyvendinimui panaudotų lėšų suma – 30148.88 Eur.