Image Alt

Kristina Tutlienė

  /  Kristina Tutlienė
Kristina Tutlienė

Kristina Tutlienė

Psichologė, psichoterapijos kandidatė

Apie mane

Esu psichologė, daugiausia dirbu su vaikais ir paaugliais bei jų tėvais. Vedu VEIK, dailės ir žaidimo terapijos, komandinių, bendradarbiavimo įgūdžių, savęs pažinimo užsiėmimus. Taip pat individualiai konsultuoju vaikus ir paauglius dėl emocinių, elgesio sunkumų, smurto, netekties ir skyrybų atvejais.

Tėvus individualiai konsultuoju auklėjimo, bendravimo su vaikais klausimais bei vedu tėvystės įgūdžių grupes.

Podiplominės studijos ir kursai:

 • Nuo 2022 m.  sausio mėn. Vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos podiplominės nenuosekliosios studijos (bazinis lygis). Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konsultacijų ir mokymų centras.
 • 2016 m. rugsėjis – 2017 m. rugsėjis mokymai „Vaikų, patyrusių smurtą, psichologinio atsparumo stiprinimas“ (Paramos vaikams centras)
 • 2017 m. mokymai “Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa” (96 ak. val.) (Šeimos santykių institutas)
 • 2016 m. mokymai „Child sexual abuse: identification, support and reporting“ (21 val.) (Paramos vaikams centras)
 • 2015 m. mokymai „Neigiamos emocijos, nepasitenkinimo jausmas ir pokyčių galimybės dailės terapijoje“ (12val.) (VšĮ Kūrybos terapijos namai)
 • 2015 m. mokymai “Į traumą nukreipta grupinė kognityvinė elgesio terapija vaikams ir paaugliams su potrauminio streso sutrikimu” (32 val.) (Anna Freud Centras, Didžioji Britanija)
 • 2014 m. mokymai „Darbas su smurtą patyrusiais vaikais ir smurtaujančiais tėvais“ (VDU SMF Socialinio darbo kompetencijų centras)
 • 2014 m. lapkritis – 2015 m. kovas, Šeimos mediacijos mokymai (134 val.)
 • 2014 m. Mokymai: „Sudėtingų ir kritinių situacijų valdymas pagal KATA (knygos atgaivinimo terapinė aktualizacija) metodą“ (VšĮ Galvočius)
 • 2013 m. Mokymai: “Bendravimo įgūdžių reikšmė ir jų praktinis taikymas onkologijoje“ (Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacija, Psichosocialinės onkologijos asociacija, VU onkologijos institutas)
 • 2012 m. Mokymai: „Savęs ir tarpasmeninių santykių suvokimas dailės terapijoje“ (VšĮ Kūrybos terapijos namai)

Kita veikla:

 • 2013 m. pristatytas stendinis pranešimas Lietuvos psichologų kongrese: Psichologija sveikatai ir gerovei, „Apatinių galūnių amputaciją patyrusių asmenų potrauminio streso sutrikimo, jų įveikos strategijų ir psichologinio atsparumo sąsajos“.

Išsilavinimas

2010 - 2012 m. Vytauto Didžiojo universitetas.

Sveikatos psichologijos magistro laipsnis

2006 - 2010 m. Vytauto Didžiojo universitetas.

Psichologijos bakalauro laipsnis

Profesinė patirtis

2013 m. - dabar

VšĮ Šeimos santykių institutas, psichologė, užimtumo terapeutė

2012 m. spalio mėn. - 2013 m. vasario mėn.

Kauno jaunimo mokykla, savanorė psichologė

2012 - 2014 m.

VšĮ Pagrindinis ortopedijos servisas, medicinos psichologė

2011 - 2016 m.

VšĮ ``Vita Digna``, savanorė, užimtumo grupių vedimas vaikams Kauno klinikų onkohematologiniame skyriuje, judesio terapijos grupių vedimas onkologinėmis ligomis sergančioms moterims.