Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Dalyvavimas renginiuose   /  Dalyvavome 10 – oje Šeimos terapijos asociacijos konferencijoje
Dalyvavome 10 – oje Šeimos terapijos asociacijos konferencijoje

Dalyvavome 10 – oje Šeimos terapijos asociacijos konferencijoje

„Kelias į abi puses nėra toks pat“, „skirtumus reikia priimti rimtai“, „vienu metu visi yra ryšyje ir išlieka skirtingi“, „suprasti, kiek terapeutas yra bendradarbis, o kiek – ekspertas“, „terapeuto lankstumas“ – tai kelios mintys iš pranešimų, kurie buvo perskaityti 10 – oje Šeimos terapijos asociacijos konferencijoje „Matomi ir nematomi pokyčiai sisteminėje šeimos terapijoje“.

Konferencija vyko rugsėjo 11–14 dienomis Italijos mieste Neapolyje ir joje dalyvavo Šeimos santykių instituto darbuotojai – Vaiva Bingelienė, Živilė Kėrytė, Rasa Pietarienė, Roma Šerkšnienė.

Konferencijos darbo formos buvo labai įvairios: paskaitos, apvalieji stalai, kviestiniai dialogai, simpoziumai, profesinės dirbtuvės. Konferencijos organizatoriai pakvietė per 50 pranešėjų, kurių klausėsi 1600 dalyvių.

Konferencijos pranešimų temos rėmėsi tokiomis konceptualiomis nuostatomis:

  • Žmonių tarpusavio ryšiai patiria pokyčius. Šie pokyčiai pasireiškia padidėjusiu nesusituokusių porų skaičiumi, intymumo baime, moterų stiprėjančia pozicija darbe, silpnėjančiais ryšiais poroje, vaikų „valdžia“ tėvams ir kt.
  • Besikeičiantys terapeuto darbo įrankiai. Ryšys tarp terapeuto ir kliento irgi išgyvena pokytį. Susitikime šalia pokalbio vis didesnę reikšmę įgyja pagalbinių priemonių (simbolinių daiktų, meno terapijos įrankių), kūno judesių, kaip jausmų išraiškos panaudojimas, susitikimai su kitais profesionalais.
  • Klientų poreikis terapijai taip pat keičiasi. Į klientų atsineštas problemas terapeutui reikia pažiūrėti nauju žvilgsniu ir lanksčiai, nes klientų socialiniai sunkumai susimaišę su psichikos sutrikimais pasireiškia plačiau ir įvairiau nei lig šiol.
  • Konteksto pokytis. Terapeutas skatinamas neapsiriboti savo darbo kabineto sienomis ir kviečiamas susidurti su realiomis sunkumų situacijomis pabėgėlių stovyklose, sprendžiant vaikų globos (skyrybų, migracijos ir kt. atvejais) klausimus, dalyvauti bendruomenių organizacijų susitikimuose socialiniais klausimais.

Dalyvavimas šių metų konferencijoje leido aiškiau pajausti Europos šalių šeimos terapeutų bendrą kontekstą, panašumus ir skirtumus, dalintis žiniomis bei įžvalgomis. Šeimos santykių institute jau šešeri metai (nuo 2013 m.) vykdoma Sisteminės porų ir šeimos psichoterapijos 4 metų mokymų programa, skirta gydytojams, psichologams ir socialiniams darbuotojams. Dvi grupės kursantų studijas jau baigė, viena tęsia, o ketvirta grupė yra renkama šiuo metu. Kviečiame visus besidominčius šia psichoterapijos kryptimi dalyvauti lapkričio 20 d. 15 val. įvyksiančiame įvadiniame seminare ir susipažinti su porų ir šeimos psichoterapijos mokymų programa.