Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Konferencijos atgarsiai

Konferencijos atgarsiai

Pavasarį pasitikome praktine konferencija „Pažeidžiamas vaikas šeimos ir kitose sistemose: porų ir šeimos psichoterapijos galimybės“, kuri vyko 2018 m. kovo 9 dieną Šeimos santykių institute.

Konferencija pažymėtas 17 metų instituto indėlis į šeimų psichinės sveikatos stiprinimą bei porų ir šeimų psichoterapijos programos vystymą Lietuvoje. Konferencijos metu pirmiesiems porų ir šeimos psichoterapijos mokymų programos absolventams buvo įteikti pažymėjimai.

Šeimos santykių instituto direktorė Roma Šerkšnienė pasveikino beveik 100 renginio dalyvių (gydytojų, psichologų, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų, dalyvaujančių pagalbos vaikui ir šeimai kūrime). LSMU Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas doc. dr. Darius Leskauskas, savo sveikinimo žodyje pabrėžė, kad padėdami vien vaikui, nesulauksime ilgalaikio teigiamo pokyčio jo gyvenime: yra reikalinga į pagalbos ratą įtraukti visą šeimą. Jis džiaugėsi, kad Šeimos santykių institute yra rengiami specialistai, darbui su poromis ir šeimomis. Konferencijoje pranešimus skaitė kviestiniai svečiai bei Šeimos santykių instituto darbuotojai.

Vaikų ir paauglių psichiatras, sisteminis šeimos psichoterapeutas dr. Mauro Mariotti (Italija) akcentavo sisteminio mąstymo svarbą terapiniame darbe su šeimomis. Terapeutas kalbėjo, kad kiekvienoje šeimos pasakojamoje istorijoje visi dalyviai sudaro sistemą, ir kaip istorijos perkonstravimas leidžia šeimai pamatyti esamus resursus.

Lygių galimybių plėtros centro ekspertė dr. Margarita Jankauskaitė analizavo, kaip atskirti smurtą nuo konflikto artimoje aplinkoje: kai šeimoje vienas iš partnerių turi daugiau fizinių, ekonominių, psichologinių ar kitokių galių, reikia kalbėti apie sisteminį smurtą, kuriam nutraukti nepakanka išspręsti vieną konkretų konfliktą.

Koks porų ir šeimos psichoterapeuto vaidmuo padedant pažeidžiamam vaikui šeimos ir kitose sistemose? Vaikų ir paauglių psichiatrė, suaugusiųjų psichiatrė ir psichoterapeutė, šeimos psichoterapeutė Roma Šerkšnienė pristatė šeimos psichoterapijos raidą Lietuvoje, terapijos pritaikymo galimybes sprendžiant įvairias šeimos krizes ir specialistų tinkamo profesinio pasirengimo reikalingumą. Psichologė, porų ir šeimos konsultantė Aušra Laurynaitė pateikė pavyzdį apie šeimos terapijos galimybės, ją integravus į mokyklos švietimo pagalbos sistemą. Šis pavyzdys parodė, kaip sukurti efektyvesnę pagalbos sistemą vaikui mokykloje, negu tik nuvedant jį pas mokyklos psichologą ar socialinį pedagogą. Porų ir šeimos psichoterapeutė dr. Laura Varžinskienė savo pranešime palietė jautrią, šeimose krizę sukeliančią neištikimybės problemą. Ji atskleidė, kaip terapeutas padeda šeimai rasti sąsajas tarp neištikimybės ir šeimos išgyvenamų sunkių gyvenimo momentų, pasitelkiant tinkamus resursus sunkumams įveikti. Vaikų ir paauglių psichiatrė, šeimos psichoterapeutė Vaiva Bingelienė į vaikų pažeidžiamumą pažvelgė tėvų skyrybų kontekste, atskleidė tėvų konfliktų įtaką vaikui ir institucijų įsitraukimą į vaiką žeidžiantį ratą. Ji pristatė šeimos mediacijos galimybes.

Praktinėje konferencijos dalyje specialistai galėjo susipažinti su šeimos psichoterapijos darbo metodais: vaizdine genograma, piešiniais, istorijomis, analizuoti artumą ir prisirišimą šeimos sistemoje.

Dėkojame konferencijos pranešėjams bei gausiais susirinkusiems dalyviams!