Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Naudingi įgūdžiai, kurie padės konfliktą šeimoje paversti pokalbiu

Naudingi įgūdžiai, kurie padės konfliktą šeimoje paversti pokalbiu

Psichologė Eglė Kalinauskienė

 

Visos šeimos susiduria su konfliktais bei ginčais. Kartais tai yra nedideli, greitai išsprendžiami nesutarimai, kartais – nuolat besikartojantys ginčai, o kartais – stiprūs ir sunkiai valdomi konfliktai. Nesutarimai gali virsti konfliktais kai neteisingai suprantame kitą, kai mus užvaldo emocijos ar imame bendrauti nepagarbiai. Dažni, stiprūs ar nesibaigiantys konfliktai sukelia įtampą, stresą bei sunkius jausmus visiems šeimos nariams, o tinkamai išspręsti nesutarimai padeda geriau suprasti vienas kitą ir/ar sustiprinti tarpusavio santykius.

Konfliktai santykiuose yra neišvengiami, tačiau jie neturi būti griaunantys santykius. Spręsti kylančius konfliktus galima išmokti, todėl pateikiame keletą naudingų įgūdžių, kurie pravers kylant nesutarimams.

1. Emocijų valdymas

Kai konflikto metu šeimos nariai šaukia, kaltina ar žemina vienas kitą, kyla daug emocijų, kurias sunku valdyti. Jei konflikto metu užplūsta stiprūs jausmai, pirmiausia sustokite, nieko nedarykite. Atsitraukite nuo konfliktiškos situacijos ir nurimkite. Užsiimkite tuo, kas jums padeda nusiraminti. Gal tai – pasivaikščiojimas lauke, gilus ramus kvėpavimas, skaičiavimas mintyse, sportas ar kita mėgstama veikla. Tik nusiraminę galėsite geriau suprasti kitą ir aiškiai bei konstruktyviai išsakyti savo nuomonę.

2. Aiškus bendravimas

Nurimę išsakykite savo norus bei nuomonę jums rūpimu klausimu. Svarbu, kad argumentus pateiktumėte ramiu balso tonu, tiesiogiai tam asmeniui su kuriuo nesutariate.  Venkite kaltinimų bei kalbėkite “aš” kalba t.y. sakykite savo norus ir jausmus, o ne komentuokite kito elgesį. Kalbėdami apie save nesukelsite šeimos narių priešiškumo, jie nesijaus kaltinami, todėl, didesnė tikimybė, kad jus išklausys. Taip pat nepamiškite aiškiai pasakyti kokio elgesio tikitės iš kito, pavyzdžiui: “Aš supykstu, kai randu neplautus indus, norėčiau, kad pavalgęs sutvarkytum naudotus indus”.

3. Išklausymas

Vienas iš naudingų įgūdžių konflikto metu  – mokėjimas išklausyti. Svarbu, kad konflikto metu ne tik klausytumėte, bet ir girdėtume ką kitas nori pasakyti. Išklausyti ir išgirsti padeda bandymas pamatyti situaciją kito akimis. Klausykitės nepertraukdami ir nekomentuodami, o  smalsiai, bandydami įsivaizduoti, kaip ta situacija atrodo iš šeimos nario pozicijos, pvz., “Jis/ji supyko, kad neatsiliepiau telefonu, turbūt jam/jai buvo svarbu su manimi susisiekti”. Klausytis ir priimti kito nuomonę nereiškia, kad Jūs pritariate išsakytai informacijai, tačiau tai leidžia kitam būti išgirstam ir išsakyti savo norus. Klausymasis gali padėti geriau suprasti kitą bei atrasti galimus problemos sprendimo būdus.

4. Atsakomybės pasidalijimas

Konflikto paradoksas yra tai, kad kiekvienas jo dalyvis jaučiasi labiau teisus ir įsivaizduoja, kad konfliktas išsispręstų, jei kitas pakeistų savo elgesį ar nuomonę. Vis dėlto, konfliktas kyla tarp dviejų asmenų (ar asmenų grupių) ir kiekvienas iš jų prisideda prie jo. Taigi, nekaltinkite dėl konflikto kito, kaip ir neprisiimkite visos atsakomybės už konfliktą sau. Svarbu suprasti abiejų indėlį į kilusi nesutarimą. Pradėkite nuo savęs. Atpažinkite savo elgesio dalį konflikte, pripažinkite jei suklydote ar pasielgėte neteisingai, pavyzdžiui: “Atsiprašau, kad pertraukiau tave kai norėjai pasakyti savo nuomonę, dabar esu pasiruošęs/usi tave išklausyti”. Toks Jūsų elgesys, didelė tikimybė, paskatins ir kitą aiškiau suprasti savo elgesį ir prisiimti atsakomybę už jį.

5. Nuostata, kad santykiai yra svarbu

Konfliktų metu kiekvienas siekia apginti savo nuomonę, pakeisti kito elgesį ir įrodyti savo tiesą. Kilus konfliktams šeimoje paklauskite savęs: “ar aš noriu būti teisus, ar – laimingas?”. Siekiant bendro sutarimo, kartais tenka atsisakyti tam tikrų savo principų, išgirsti kito norus bei taikytis prie jų. Derindamiesi vieni prie kitų, kartu ieškokite Jums abiem / visiems tinkančio problemos sprendimo būdo. Konflikto išsprendimas, o ne savo tiesos įrodinėjimas, yra tikroji Jūsų ir Jūsų šeimos pergalė.

Kviečiame dalyvauti ir būti aktyviais socialinės kampanijos „Mokomės bendrauti. Būkime dėmesingi savo ir kito jausmams!” dalyviais. Išmokite atpažinti ir įvardinti emocijas, taikiai spręsti konfliktus ir įveikti stresą.

Daugiau informacijos apie socialinę kampaniją tel. +37069823995 arba el. p. pagalba@ssinstitut.lt