Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Emocinis artumas: kaip jį sukurti ir išsaugoti?

Emocinis artumas: kaip jį sukurti ir išsaugoti?

Psichiatrė-psichoterapeutė Roma Šerkšnienė

 

Susižavėjimu ar aistra prasideda daugelio porų santykiai. Tačiau ne visi tokie santykiai išauga į abipusį ilgalaikį ir mylintį ryšį. Kodėl taip nutinka? Nes kai kurios poros susižavėjimo jaudulį klaidingai supranta kaip meilę. Tačiau yra didelis skirtumas tarp potraukio naujam susižavėjimo objektui (jam / jai) ir brandžios meilės. Yra daugybė įrodymų, kad mylintys žmonės suartėja labai paprastai, nes jie dažniausiai abipusiai siekia emocinio artumo ir bendrumo pajautimo.  Poros emocinis artumas ir bendrumo jausmas atsispindi porai dalinantis informacija (kalbantis, pasakojant dienos įvykius ar naujienas) ar ištekliais, siekiant paramos ar nuraminimo vienas iš kito, perteikiant emocijas ar siekiant pokyčių savo aplinkoje. Poros, turinčios tikrai sveikus, artimus ir mylinčius santykius žino apie savo partnerio trumpalaikius, ilgalaikius siekius darbe, žino vienas kito pomėgius ir gali nustebinti ar pradžiuginti vienas kitą, pavyzdžiui, pagamindami mėgstamą patiekalą, žino vienas kito rūpesčius ir supranta, kaip jie jaučiasi, todėl žino kaip suteikti paguodos vienas kitam sunkiu laikotarpiu, žino apie didžiausius streso ar traumų laikotarpius savo partnerių gyvenime ir supranta, kaip ši patirtis veikia jų tarpusavio santykius.

Tvirti emociniai ryšiai poros santykiuose yra svarbūs, tačiau reikalauja pastangų ir kartu partnerių abipusio įsipareigojimo puoselėti tarpusavio ryšį. Kartais poroms ne iš karto pavyksta sukurti emocinį artumą ar sunku jį išlaikyti. Santykiuose trūkstant emocinio artumo, dažnai mažėja saugumo ir pasitikėjimo vienas kitu jausmas, tampa vis sunkiau atvirai išreikšti savo nuomonę ar emocijas, todėl prastėja bendravimas, daugėja paslapčių. Tokiais atvejais svarbu pripažinti savo vaidmenį kuriant emocinį artumą, o ypač svarbu jautriai reaguoti, kai kitas dalinasi savo išgyvenimais.

Kaip poros kuria ir išsaugo malonų bendravimą bei emocinį ryšį? Darnios poros sako, kad ypač svarbu yra padėti vienas kitam jaustis mylimu ir vertinamu. Kitaip tariant, savo mylimam žmogui reikia nuolat patvirtinti, koks jis yra brangus ir kaip stipriai yra vertinamas. Patvirtinimas gali būti išreiškiamas šiais būdais:

  • Pripažinimu, kuris labiausiai padeda, kai norima parodyti, kad kitas asmuo egzistuoja ir yra vertas jūsų dėmesio. Pripažinimą galima parodyti žodžiu, pavyzdžiui, vyrui į jo pasakymą, kad jam pavyko įveikti sunkią užduotį darbe, atliepiant “tau pavyko, džiaugiuosi”; išklausant kito nuomonę be pertraukinėjimo, dėmesingai reaguojant pritarimo gestu, žvilgsniu ar šypsena, atsakant į žinutes, laiškus. Pripažinimas yra labai reikšmingas visiems žmonėms, nes jis leidžia pajausti bendrumą su kitais. Neatsakydami į įkyrių pažįstamų laiškus, telefono skambučius ar vengdami nepatinkančių žmonių, parodome, jog nevertiname tų asmenų. O artimuose santykiuose neišklausydami, rodydami įvairias grimasas, gestais, nereaguodami į savo artimųjų žodžius, prašymus, parodome, kad jų nevertiname ir nepripažįstame.
  • Pritarimu ir palaikymu ir tai yra dar pozityvesnis būdas parodyti kitam, kad pripažįstate jo jausmus ir mintis. Pripažinimą galima parodyti, pavyzdžiui, klausiant kito nuomonės, prašant idėjų ar paklausiant apie jo jausmus. Domintis šiais klausimais yra svarbu aktyviai klausytis – savais žodžiais pakartoti kito mintis ar pasitikslinti, užduoti tolesnių klausimų – parodant, kad tikrai domitės kito asmens pasakojimu. Tyrimai atskleidė, kad žmonės jaučiasi labiau vertinami, kai jų išklausoma net ir tuo atveju, kai jų nuomonei nepritariama. Dažniausia klaida, kuri apsunkina artimų žmonių bendravimą bei sukelia daug nemalonių emocijų ir ginčų, yra noras pasisakyti, kuris trukdo išklausyti kalbantįjį. Mąstant, ką reikės pasakyti, sunku išgirsti, kas sakoma. Todėl sunku ir pritarti ar palaikyti kito, pavyzdžiui, savo vyro ar žmonos nuomonę.
  • Parodant supratimą, kuris labiausiai išreiškia patvirtinimą ir kartu parodo, jog sutinkama su kito asmens pasakytais teiginiais ir / ar jo nuomone. Tačiau tuo pačiu yra ir sunkiausiai įgyvendinama užduotis, nes dažnai pasitaiko, kad sutuoktinių ar partnerių nuomonės išsiskiria. Todėl kito asmens jausmus galima suprasti, tačiau jo nuomonei galima pritarti tik iš dalies. Kai kurios poros labai piktinasi, kai psichoterapijos metu kalbame apie tai, kaip svarbu pritarti vienas kitam ir suprasti vienas kitą. Tokios poros sako, kad nėra teisinga pritarti ir suprasti, kai yra aiškūs nuomonių skirtumai. Tačiau tokiais atvejais visuomet kyla klausimas apie buvimo poroje prasmę ir santykius: ar gyvenimas kartu yra nuolatinė kova už teisybę; ar galima būti atviriems ir išsakyti mintis, jei galima tik vienintelė teisinga nuomonė dviejų artimų žmonių santykiuose, ir kurio iš partnerių nuomonę privaloma pasirinkti, ir kas nustato šiuos pasirinkimo kriterijus. Tyrimai teigia, kad artimus šiltus santykius palaikantys asmenys, pavyzdžiui, sutuoktiniai, nori ir stengiasi pasiekti pritarimo ir supratimo vienas iš kito. Galima nesutikti su kito žmogaus nuomone, tačiau svarbu būtų suprasti sau brangaus žmogaus jausmus ir jo nuomonės reikšmę jam pačiam. Kito asmens nuomonė nereiškia, kad jūsų nuomonė netikusi, tai reiškia, kad kažkuriais klausimais mąstote skirtingai. Skirtumai neturėtų pavirsti amžinosiomis problemomis ir tapti nuolatinių ginčų objektu. Sau brangaus žmogaus nuomonės (kad ir kaip skirtųsi nuo jūsų) priėmimas, supratimo parodymas ir padrąsinimas tik paliudija jūsų meilę ir pagarbą jam.

 

Parengta remiantis leidiniu „Gyvenimas poroje: kaip sukurti sveikus santykius?“ (Šerkšnienė, R., 2015; 2017)

 

Šeimos santykių institutas kartu su socialiniais partneriais prisideda prie tarptautinės 16 aktyvumo dienų prieš smurtą akcijos ir kviečia kiekvieną asmeniškai prisidėti prie pozityvių, palaikančių (rūpestingų) ir sveikų santykių kūrimo bei palaikymo visuomenėje.