Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Kaip dirba šeimos konsultantas ir kokie įgūdžiai yra naudingi, siekiant padėti šeimai?

Kaip dirba šeimos konsultantas ir kokie įgūdžiai yra naudingi, siekiant padėti šeimai?

Parengė Šeimos santykių institutas

 

Šeimos ir / ar jų nariai kreipiasi pagalbos dėl įvairiausių sunkumų ir įvardija juos skirtingai. Viena iš dažniausių priežasčių, kodėl šeimoms sunku savarankiškai įveikti kilusius sunkumus yra nemokėjimas taikiai spręsti konfliktus. Kiekvienoje šeimoje kyla konfliktai, nes tai natūralus reiškinys, leidžiantis šeimos nariams keistis ir augti. Konfliktas yra pamatinis žmonijos vystymosi variklis, žmonių ir visuomenės kaitos rodiklis. Konfliktai gali kilti dėl įvairių priežasčių, įskaitant nuomonių, vertybių ir įsitikinimų skirtumus, įtampą dėl finansinių išteklių ir tarpasmeninių problemų. Kartais konflikto metu mėginant išreikšti savo nuomonę ir nuomonėms išsiskiriant, kyla stiprios nemalonios emocijos (pvz., pyktis) ir susikalbėti tampa neįmanoma. Po konflikto, o ypač tuomet, kai nepavyksta suvaldyti stiprių emocijų, yra svarbu gebėti atstatyti ryšį.

Šeimos konsultantas gali padėti šeimos nariams geriau suprasti vienas kitą, mokytis spręsti konfliktus taikiai, įgyti problemų sprendimo bei streso įveikos įgūdžių, šeimai susidūrus su sunkumais.

Dirbant su šeima, į susitikimą kviečiama visa šeima, o ne tik atskiri jos nariai. Susitikimo metu šeimos nariai yra skatinami kalbėti vienas su kitu, o ne su specialistu. Tuo tarpu specialistas gali stebėti tarp šeimos narių vykstančias sąveikas, esamus santykių modelius, stipriąsias puses ir kartu su šeimos nariais pereiti prie problemų sprendimo.

 

Ką svarbu išmokti specialistui, dirbančiam su šeima:

  • Dirbti su keletą klientų vienu metu ir tolygiai skirti dėmesį kiekvienam.
  • Išmokti kelti klausimą, ne dėl kokių priežasčių, o kaip / kokiu būdu šeimos nariai savo veiksmais ar elgesiu daro poveikį ir kokį poveikį sukelia kitam nariui bei kokiu elgesiu šis poveikis pasireiškia? Kiek toks poveikis bei atsakomoji reakcija yra naudinga / nenaudinga / padedanti prisitaikyti / ne padedanti prisitaikyti. Supratimas, „Kas vyksta šioje šeimoje, kad atsiranda šis sunkumas? Kaip šeima palaiko sunkumą?”, atskiria šeimos dinamiką nuo individualiosios dinamikos.
  • Sudaryti saugią erdvę, kurioje šeimos nariai gali išreikšti savo jausmus ir konstruktyviai spręsti konfliktus. Specialistui padedant šeimos nariai mokosi bendrauti, bendradarbiauti ir išklausyti vienas kito požiūrį ir rasti bendrą kalbą ar susitarti dėl bendro sprendimo.
  • Padėti šeimai įveikti gyvenimo raidoje kylančius pokyčius (pvz., artimojo žmogaus netektis, skyrybos, rimta liga, trauma ir kt.). Konsultavimas gali padėti šeimos nariams išgyventi savo emocijas ir sukurti strategijas, kaip susidoroti su pokyčiais.
  • Padėti šeimai, kurios nariai susiduria su psichikos sveikatos sunkumais (pvz., depresija, nerimas, priklausomybė ir kt.).
  • Suprasti, kas yra klientas – kažkuris iš šeimos narių, ar šeimos sistema / šeimos tarpusavio santykiai? Šeimos nariai dažnai nežino savo veiksmų priežasčių, o kartais ir nesupranta, ką savo veiksmais siekia išspręsti. Supratimas, kas vyksta šeimoje ir kaip šeima palaiko šiuo metu išgyvenamą sunkumą, padeda išvengti kurio nors vieno iš narių kaltinimo.
  • Laikytis neutralumo – t.y. neužimti vienintelio eksperto, žinančio, kas geriausiai šeimai, bet bendradarbiauti su šeima, siekiant padėti šeimai pačiai aktyviai dalyvauti savo gyvenime ir būti savarankiškai ir pajėgiai, rūpinantis savo šeima.

 

Kviečiame specialistus, siekiančius sustiprinti ar patobulinti įgūdžius darbui su šeima į Šeimos santykių instituto lektorių organizuojamus mokymus Šeimos konsultavimo įgūdžių stiprinimo programa (48 ak. val.), kurie vyks 2024 m. balandžio-gegužės mėn.