Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Kuo naudinga šeimos mediacija?

Kuo naudinga šeimos mediacija?

2024 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. rengiame jau šeštuosius „Šeimos mediacijos“ mokymus. Šeimos santykių institutas buvo vienas iš pirmųjų 2018 m. pasiūlęs „Šeimos mediacijos“ mokymus specialistams, siekiantiems tapti šeimos ginčų mediatoriais. Iki 2024 m. šiuos mokymus išklausė daugiau nei 170 specialistų.

Šie mokymai išsiskiria tuo, kad didžiąją dalį mokymų temų dėsto lektoriai, tiesiogiai dirbantys su šeimomis, kaip psichoterapeutai, psichologai, šeimos mediatoriai. Lektoriai turi ilgametę tiesioginio darbo, teikiant asmenines ir šeimos psichoterapeuto, psichologo, šeimos mediatoriaus su skyrybas išgyvenančiomis šeimomis patirtį.

Kuo skyrybas išgyvenančioms šeimoms gali būti naudinga šeimos mediacijos paslauga:

 • Mediatorius užtikrina saugią aplinką abiem tėvams, taisyklių laikymąsi mediacijos susitikimų metu ir konstruktyvų mediacijos proceso vedimą vadovaujantis pagrindiniais mediacijos principais (t.y. savanoriškumas, konfidencialumas, nešališkumas / neutralumas ir bendradarbiavimas).
 • Šeimos mediacija gali padėti pagerinti tarpusavio bendravimą, problemų sprendimo būdus ir netgi padėti išvengti nesutarimų, pvz., dėl bendratėvystės planų, skyrybų ar esant konkrečiam ginčui tarp paauglio ir jo tėvų / globėjų / įtėvių. Mediacijos dalyviai turi turėti aiškų ir konkretų tarpusavio nesutarimo / ginčo objektą. Mediacijoje dalyvauja abi ginčo / konflikto šalys, o sesijos gali vykti dalyvaujant abiem ginčo šalims kartu arba atskirai. Mediacija negalima, jei viena iš ginčo šalių nesutinka ar nepajėgia dalyvauti dėl tam tikrų priežasčių.
 • Mediatorius gali suteikti praktinės informacijos apie vaiko raidą ir jo prisitaikymą palengvinančius veiksnius po tėvų skyrybų (pvz., tėvams apsaugant vaiką nuo įtraukimo į tarpusavio konfliktus, kaip pranešti vaikams apie skyrybas ir kt. klausimais susijusiais su skyrybų psichoedukacija).
 • Mediatorius padeda ginčo šalims pačioms spręsti ginčą ir priimti sprendimus, kurie geriausiai atlieps ginčo šalių ir vaiko interesus, t.y. padės šalims atrasti abiejų tėvų ir vaiko interesus tenkinantį sprendimą. Tai reiškia, kad mediatorius neprisiima teisėjo, eksperto ar kito vertintojo vaidmens, pasakančio, kas „teisus“, kas „kaltas“.
 • Pagalba sprendžiant ginčą ir atrandant sprendimą prisideda prie šalių tarpusavio santykių pagerinimo, nes jos gali atrasti būdą, kaip ateityje bendraus dėl bendro intereso (vaiko gerovės).

Kokių ir kitoms sritims naudingų žinių bei įgūdžių specialistams gali suteikti mediacijos mokymai:

 • Konflikto reiškinio pažinimas ir skyrybų konfliktiškumo lygmens atpažinimas.
 • Mediacijos samprata, principai, procesas ir mediatoriaus vaidmuo.
 • Neutralumo, nešališkumo, konfidencialumo principų taikymas dirbant su krizę išgyvenančiomis šeimomis.
 • Konsultavimo įgūdžių su daugiau nei vienu asmeniu stiprinimas vaidmenų žaidimų pagalba.
 • Šeimos narių pozicijų ir interesų atskleidimas.
 • Mokymasis ugdyti tinkamus emocijų raiškos būdus.
 • Konstruktyvaus konfliktų sprendimo įgūdžių stiprinimas.
 • Praktinių įgūdžių stiprinimas darbui su konfliktiškais klientais ir valdant sudėtingas situacijas.
 • Vaiko ir suaugusiųjų poreikių išgyvenant skyrybas atpažinimas.
 • Teisinių žinių pagrindai ir teisminės mediacijos ypatumai.

Kviečiame įvairių sričių specialistus dalyvauti 2024 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. vyksiančiuose Šeimos mediacijos (45 ak. val.) mokymuose.

Programa yra parengta pagal LR Teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 patvirtintą „Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašą“ ir „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“.