Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Vaiko streso įveika: kaip tėvai gali padėti savo vaikams, pasitelkdami piešimą?

Vaiko streso įveika: kaip tėvai gali padėti savo vaikams, pasitelkdami piešimą?

Psichologė Indrė Marcinkevičienė

 

Sukrėtimus, įvarius rūpesčius kasdieninėse situacijose išgyvena ne tik tėvai, bet ir vaikai. Vaikai, kaip ir suaugusieji, jaučia ir patiria stresą nepriklausomai nuo savo amžiaus. Dažnai pakinta jų elgesys:  elgiasi vaikiškiau nei jiems buvo iki tol būdinga, gali kartoti įvairius nuolat pasikartojančius ir įkyrius veiksmus ar ritualus, kai kurie gali tapti agresyvesni, priešiškesni, budresni, mažiau susitelkę į mokslą ar bendravimą su bendraamžiais. Taip pat vaikai gali greičiau pavargti, neramiau miegoti, jaudintis dėl įvairių dalykų, dėl kurių  anksčiau nejaudino ir nebijojo. Stresas paveikia ne tik mažylio ar paauglio emocinę sveikatą, bet ir fizinę. Dažnai emocinę savijautą pablogina kartu atsirandantys įvairūs fiziniai negalavimai, skausmai, greičiau ir dažnai „pagaunami“ virusai ir infekcijos. Visi šie negalavimai gali būti ir kaip ženklas, kad Jūsų vaikas galimai patiria emocinį sukrėtimą ar įtampą.

Tėvų elgesys bei atjauta vaikams patiriant stresą ypatingai svarbus. Vyresni vaikai dažniau atpažįsta įtampą ir stebėdami savo socialinę aplinką pamažu įgauna įvairių streso įveikos būdų. Dažnai jie patys pamažu išmoksta atsipalaiduoti, sutelkdami dėmesį į jiems nusiraminimą teikiančias veiklas. Mažesniems vaikams yra kiek sudėtingiau: ne visi moka ir sugeba suprasti, kas su jais vyksta, o juo labiau turi vidinių resursų nusiraminti bei įveikti kilusią įtampą.

Vienas iš būdų padėti savo vaikui – suteikti  žinių bei parodyti, kaip galime sau padėti, kai jaučiame stresą. Siekiant pagelbėti savo vaikui, galima pasitelkti įvairias dailės terapijos metodus (pvz., piešimas). Dailės terapijos metodai grindžiami prielaida, kad kiekvienas žmogus, mokęsis ar nesimokęs dailės, turi slaptą gebėjimą perkelti savo vidinius sunkumus į įvairaus pobūdžio vaizdus bei tokiu būdu išreikšti mintis (Dalley, 2004). Yra meno terapeutų manančių, kad dailės terapijos metodus streso įveikoje galima pradėti taikyti vaikams, vos jiems tapus pajėgiems nulaikyti pieštuką ir pradedant piešti.

Dailės terapiją, kaip ir kitas terapines rūšis, atlieka šios srities kvalifikuoti specialistai. Jie veda individualius ar grupinius užsiėmimus vaikams, šeimoms, atkreipdami dėmesį į turimus klientų sunkumus, skaudžias traumines patirtis. Tėvai ir visi kiti, neturintys meno terapeuto kvalifikacijos ir nemokantys perskaityti gilesnės simbolių, spalvų prasmės priklausomai nuo vaiko individualios gyvenimo istorijos, suprasti piešimo proceso subtilybių, gali taikyti kai kuriuos dailės terapijos metodus (piešimą, lipdymą, koliažų klijavimą, žaidimą su smėliu ir kt.) siekiant nukreipti mintis nuo streso šaltinių ir nusiraminti.

Pirma būtina sąlyga, tam, kad aukščiau minimi dailės terapijos metodai būtų veiksmingi ir padėtų vaikui nusiraminti ir įveikti stresą, – saugi aplinka. Tai turi apimti tiek fizinį (aplinka ne tik nekelia grėsmės, bet yra ir jauki, rami), tiek ir emocinį saugumą (tėvų palaikymas, dėmesingumas, rūpestis). Vien tik aplinkoje sukurtas saugumas sumažina vaiko streso lygmenį ir padeda jam atsipalaiduoti. Taip pat svarbu, leisti vaikams patiems rinktis, kurias priemones naudoti piešimo metu, sugalvoti temas, rinktis spalvas, susikurti muzikinį foną. Prisiminkite, kad, tai ką Jūsų vaikas piešinyje vaizduoja yra jo vidinio pasaulio, patiriamo streso simboliai, ir šiuo metu jam tiesiog reikia šių spalvų, šių linijų, kad jis nusiramintų. Venkite komentuoti, skatinkite pasidalinti, tuo, ką nupiešė.

Kartais vaikai streso akivaizdoje būna tiek sutrikę, kad net nežino, ką piešti, o tėvams neretai ir pritrūksta idėjų. Siūlome keletą idėjų tėvams, ką jie galėtų pasiūlyti savo vaikams ar užimti šia veikla kartu:

* Piešti ar spalvinti mandalą. Galima susikurti savo mandalą ar spalvinti jau sukurtas internete ar spalvinimo knygose.

* “Keverzoti“. Vaikui užsimerkus pasiūlyti piešti taip, kaip norisi: leisti ranka „kringeliuoti“, „makaluoti“ ir kt. Atsimerkęs vaikas gali nuspalvinti piešinį įvairiomis spalvomis.

* Paprašyti nupiešti stresą keliančią situaciją (t.y. situaciją, dėl kurios nerimauja, vaikais yra sutrikęs).

* Lašinti dažus ant popieriaus. Vėliau galima leisti nupūsti dažus nuo užlašintos vietos, išgaunant įvairias formas.

Įveikti stresą, valdyti stiprias emocijas vaikas mokosi iš Jūsų. Nepamirškite, kad vaikams didžiausias nusiraminimo šaltinis esate Jūs. Jei ir Jums būna sunku valdyti patiriamą stresą, Jūs taip pat galite išbandyti kai kuriuos dailės terapijos metodus.

 

Šeimos santykių institutas kartu su socialiniais partneriais prisideda prie pasaulinės 16 aktyvumo dienų prieš smurtą akcijos ir kviečia kiekvieną asmeniškai prisidėti prie pozityvių, palaikančių (rūpestingų) ir sveikų santykių kūrimo bei palaikymo visuomenėje.