Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Straipsniai   /  Brolių ir sesių santykiai: tėvų vaidmuo

Brolių ir sesių santykiai: tėvų vaidmuo

Psichologė Indrė Marcinkevičienė

 

Broliu ar sese tampama atsiradus dar vienam vaikui šeimoje. Šie santykiai yra ypatingi: turi panašumų ir su ryšiais su suaugusiais, tėvais (pvz., atsakomybė prižiūrėti, pagloboti jaunesnįjį, patarti iš vyresnio žmogaus perspektyvos), ir su ryšiais su bendraamžiais (pvz., palaikyti, žaisti kartu). Įvairių sričių specialistai pastebi, kad vyresnis brolis ar sesė gali skatinti jaunesniojo vaiko kognityvinę veiklą: jis / ji gali greičiau pradėti kalbėti, žaisti įvairius žaidimus, įsiminti reikšmingus dalykus, sutelkti dėmesį, išmokti skaičiuoti ir kt.; o paauglystės amžiaus tarpsniu– dalinai kompensuoti bendravimo su bendraamžiais stygių. Bendravimas su broliu ar sese reikšmingas ir tuo, kad padeda vaikui įgyti įvairių socialinių įgūdžių, kurie yra reikalingi darželyje ar mokykloje. Vaikai vienas iš kito išmoksta: paprašyti, atsiprašyti, išsakyti nuomonę, dalintis, bendradarbiauti, paprašyti pagalbos, išreikšti savo jausmus. Natūralu, kad bendravimo ir mokymosi vienas iš kito procesas nėra lengvas, o yra kupinas skirtingų emocijų, dažnai jame dalyvauja tėvai ar kiti vaikui svarbūs suaugę asmenys.

Visuomenėje yra įsivyravęs mitas, kad į brolių ir sesių santykius tėvai neturėtų kištis. Jie santykius turėtų išsiaiškinti patys. Arba prieinama prie kito kraštutinumo, kai nejučia pradedama globoti tylesnįjį ar jaunesnįjį vaiką ir jį ginti vaikų konfliktų metu. Tiek vienu, tiek kitu atveju neretai susiduriama ir su nemaloniomis pasekmėmis brolių ir sesių santykiuose: vaikai nutolsta vienas nuo kito, o kartais tampa ir itin priešiški. Todėl tėvams iškyla abejonių kaip elgtis teisingiau, kokį vaidmenį užimti, kai tarp jų atžalų išryškėja nesutarimai. Pateikiame keletą rekomendacijų, kurios gali padėti pagerinti jūsų vaikų santykius bei Jums užmegzti artimesnius ryšius su savo atžalomis:

  • Vaikų konfliktų metu išlikite nešališki, nepalaikykite nei vienos iš konfliktuojančios pusės. Emocijoms nurimus skatinkite kalbėtis, mokykite išklausyti vienas kitą, o jei buvo netinkamo elgesio – mokykite vienas kito atsiprašyti. Jūsų dalyvavimo vaikų konflikte tikslas – abu vaikus išmokyti socialinių įgūdžių, kurie padėtų spręsti nesutarimus, išsakyti savo nuomonę, gerbti vienas kitą, atjausti, o ne užtarti „silpnesnįjį”.
  • Stenkitės suprasti nesutarimo priežastį: nuobodžiavimas, nemalonūs emociniai išgyvenimai darželyje ar mokykloje, o gal pavydas žaislo ar jūsų dėmesio, meilės, palaikymo trūkumas? Šiuos nesutarimus gali padėti spręsti Jūsų skiriamas individualus laikas vaikui, pokalbis ar nauja sugalvota veikla. Vaiko pykčiai su broliu ar seserimi gali įspėti apie jo poreikį bei troškimą leisti daugiau laiko su Jumis ar sulaukti daugiau Jūsų dėmesio. Vaikai kartais nesąmoningai „išsikrauna” ant brolio ar sesers, kai jaučia įtampos kituose santykiuose. Tėvų pabuvimas su vaikais gali padėti jiems nuraminti sukilusius jausmus (nerimą, pavydą, pyktį ir kt.) ir išspręsti dienos nesutarimus.
  • Nelyginkite vaikų. Abu vaikai skirtingai elgiasi, laikosi taisyklių. Lyginimas gali sustiprinti jų tarpusavio konkuravimą bei priešinti juos.
  • Mokykite vienas kitą išklausyti, suprasti, priimti skirtingą nuomonę, temperamento skirtumus. Vaikus moko mūsų asmeninis pavyzdys. Svarbu kaip bendraujame su kiekvienu iš vaikų, kiek leidžiame išreikšti savo nuomonę, rinktis, kiek suteikiame atjautos, paremiame vaiko individualius sprendimus. Jie stebi mus, modeliuoja, atkartoja.
  • Stiprinkite bendradarbiavimo įgūdžius. Galite skirti bendrą užduotį, kurią brolis ar sesė galėtų kartu atlikti: pvz., sutvarkyti kambarį, nudažyti sieną, iškepti pyragą ar pan.
  • Lavinkite konflikto sprendimo įgūdžius. Vaikai turi skirtingų poreikių ir norų, ir natūralu, kad dažnai jų nuomonės gali išsiskirti. Svarbu ne tik išmokti prisitaikyti, priimti kito nuomonę, bet ir gebėti atrasti bendrą sprendimą, tenkinantį abiejų reikmes ir esamas galimybes.
  • Pastebėkite ir paskatinkite veiklas, suartinančias jūsų vaikus: gal jiems smagu žaisti kartu lego, žiūrėti filmą ar eiti į lauką su draugais? Bendros veiklos metu galima juos apdovanoti šiltu apkabinimu ar tik iškeptu pyragu.
  • Leiskite laiką ne tik individuliai su kiekvienu vaiku atskirai, bet ir visa šeima kartu. Stiprinkite šeimos tarpusavio santykius. Tai gali būti įvairios išvykos, stalo žaidimai, važinėjimas dviračiu ir kt.

Ir pabaigai, brolių ir sesių santykiai pradeda formuotis nuo mažumės. Mūsų kaip tėvų vaidmuo stiprinant sesių ir brolių ryšyje yra svarbus: tėvai gali padėti savo vaikams vienas kitą labiau suprasti, atjausti, priimti skirtingas vienas kito nuomones bei jas gerbti, mokyti spręsti tarpusavio nesutarimus bei ugdyti brolių ir sesių gebėjimą dalintis ir bendradarbiauti.

 

 

 

Šeimos santykių institutas kartu su socialiniais partneriais prisideda prie pasaulinės 16 aktyvumo dienų prieš smurtą akcijos ir kviečia kiekvieną asmeniškai prisidėti prie pozityvių, palaikančių (rūpestingų) ir sveikų santykių kūrimo bei palaikymo visuomenėje.