Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Projekto “Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!” rezultatai

Projekto “Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!” rezultatai

2022 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą tęstinį (nuo 2015 m.) projektą „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“.

 • Projektu buvo siekiama prisidėti prie smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir nepakantumo smurtiniam elgesiui ugdymo.
 • Projekto partneriai: Kauno m., Kaišiadorių r., Šakių r. savivaldybių bibliotekos; Birštono r., Jonavos r., Trakų r. gimnazijos; Kauno m. savivaldybės administracija; Kauno rajono savivaldybės administracija; Asociacija „Kauno moterų linija“; Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
 • Projekto įgyvendinimo metu veiklos buvo vykdomos 10-yje savivaldybių – Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r. (28 945 gyv. sk.), Birštono r. (4 020 gyv. sk.), Jonavos r., Ukmergės r., Raseinių, Šakių r. (26 963 gyv. sk.), Trakų r. iš jų 3 savivaldybėse gyvena ne daugiau nei 30 000 gyventojų.

 

2022 m. projekto metu vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai:

 • Projektu metu inicijuota socialinė kampanija “Tėvų ir vaikų ryšys ypatingas!”, kuri viešinta Šeimos santykių instituto tinklapyje, Facebook paskyroje, projekto partnerių tinklapiuose. Kvietėme visuomenės narius atsisakyti stereotipų apie lyčių vaidmenis ir toliau mokytis bendravimo (jausmų atpažinimo ir valdymo, konfliktų sprendimo ir kt.) ir streso įveikos įgūdžių, padedančių kurti ir palaikyti pozityvius, rūpestingus ir sveikus santykius visuomenėje, šeimoje ir bendruomenėje. Renginių metu buvo ugdomas visuomenės narių atsparumas. Atsparumas – tai ugdymosi procesas ir gebėjimas, kuris padeda suaugusiajam, vaikui ir visai šeimai įveikti sunkumus su jais susidūrus. Atsparumo ugdymui svarbūs daugelis įgūdžių, tokie, kaip pasitikėjimo savimi stiprinimas, jausmų atpažinimas ir valdymas, konfliktų sprendimo įgūdžiai, streso atpažinimas ir valdymas, klausymosi ir tinkamo reagavimo įgūdžiai, bendradarbiavimo stiprinimas ir kt. Kampanijos metu viešinti straipsniai ir komunikacinės žinutės bei priemonės. Prie socialinės kampanijos prisijungė ir Kauno moterų linija, dalyvavimą socialinėje kampanijoje tęsė Kauno apskrities, Kaišiadorių raj., Šakių raj. savivaldybių viešosios bibliotekos, kurių bendruomenių nariams Šeimos santykių instituto lektoriai vedė seminarus suaugusiesiems ir vaikams;
 • Organizuoti seminarai visuomenei apie asmenybės ir santykių ugdymą vaikams / jaunimui, suaugusiems, tėvams / šeimoms (25 seminarai, 646 asm.; 3 įgūdžių grupės Birštono, Jonavos Senamiesčio ir Trakų Rūdiškių gimnazijose pagal VEIK metodą, 30 asm.);
 • Organizuotos streso įveikimo ir konfliktų sprendimo ugdymo įgūdžių stiprinimo grupės (2 grupės, 50 asm.);
 • Organizuotos grupės tėvams, auginantiems skirtingo amžiaus vaikus (2 grupės, 50 asm.);
 • Organizuotos paauglių / merginų grupės (3 gr., 30 asm.);
 • Teikta individuali psichologų pagalba vaikams, suaugusiesiems ir šeimoms (suteikta 240 val., pagalba teikta 20 vaikų ir 20-iai suaugusiųjų / porų / šeimų),
 • Vyko 2-ji mokymai “Skyrybos: pagalba išvengiant papildomos traumos vaikams ir suaugusiesiems” (16 ak. val.) specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir pagalbos teikimo srityse (dalyvavo 50 asm);
 • Organizuoti seminarai „Smurtą patyrę klientai. Kaip stiprinti pasitikėjimas tarp specialisto ir kliento?“ (viso 9 val.) bendruomenių nariams, prisidedantiems prie smurto artimoje aplinkoje prevencijos (95 asm.)
 • Įvyko trys prevenciniai seminarai SPC centrų darbuotojams po 2 val. (37 asm.);
 • Vyko tarptautinė akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ – įvyko 8 seminarai visuomenei, kuriuose dalyvavo 168 asm.

 

Viso projekto veiklose dalyvavo 1196 asm.

Projekto metu vykusios socialinės kampanijos metu įvairiuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 1100 žmonių, o mūsų siunčiamos žinutės bei informacija pasiekė daugiau nei 200 000 žmonių. Renginių dalyviai džiaugėsi naujomis žiniomis, teigė radę atsakymus į jiems rūpimus klausimus bei išmoko naudingų įgūdžių, kurie padeda kasdieniame jų gyvenime. Prie socialinės kampanijos prisijungė projekto partneriai Kauno moterų linija, Kauno apskrities, Kaišiadorių raj., Šakių raj. savivaldybių viešosios bibliotekos bei mūsų socialiniai partneriai – įvairios ugdymo įstaigos. Projekto įgyvendinimui skirta (30000 Eur.) ir panaudota lėšų suma – 29981.78 Eur.