Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Projekto “NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimo svarba bendruomenėje” rezultatai

Projekto “NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimo svarba bendruomenėje” rezultatai

2023 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas: tėvų lygiavertis įnašas į rūpinimąsi vaiku ir jo poreikių užtikrinimas“.

Projektu buvo siekiama stiprinti NVO sektorių, didinant jų darbo efektyvumą teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas, skirtas šeimai, išgyvenančiai skyrybas ar atsiskyrimą.

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai:

 • Patobulintos NVO narių kompetencijas, plečiant NVO teikiamų viešųjų paslaugų spektrą. Mokymų dalyviai taikė / taikys naujas paslaugas / metodus savo bendruomenėse. Įgyti įgūdžiai padės stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį, šeimai išgyvenant skyrybas; stiprinti vaikų atsparumo ir įveikimo gebėjimus, kad galėtų sėkmingai prisitaikyti šeimai išgyvenant skyrybas.
  • Sustiprinta 1 jau teikiama viešoji paslauga (šeimos mediacija) ir pagerinta jos kokybė. Įvyko 2-eji seminarai po 8 ak. val. “Praktinių mediatoriaus įgūdžių stiprinimas“. Seminaruose dalyvavo NVO darbuotojai iš 8-ių apskričių, viso 25 asm. iš 13-os savivaldybių. Darbuotojai sustiprino praktinius mediatoriaus įgūdžius dirbant šeimos ginčų kontekste.
  • Įdiegta nauja paslauga / metodas – “Bendratėvystės įgūdžių stiprinimo grupė skyrybas išgyvenantiems tėvams” (mokymuose dalyvavo NVO darbuotojai iš 8-ių apskričių, viso dalyvių sk. – 24 asm.).
  • Įdiegta nauja paslauga / metodas – “Įgūdžių grupė vaikams, išgyvenantiems skyrybas” (mokymuose dalyvavo NVO darbuotojai iš 6-ių apskričių, viso dalyvių sk. – 24 asm.).
  • NVO darbuotojai, dalyvavę skirtinguose kompetencijų kėlimo mokymuose, taip pat dalyvavo profesinės priežiūros (supervizijose) susitikimuose – viso 84 asm.
 • Įvyko seminarai NVO darbuotojams apie šeimos persitvarkymą po skyrybų –  2 seminarai po 3 dienas (po 24 ak. val.), viso 48 ak. val. – sustiprintos NVO darbuotojų kompetencijos, teikiant viešąsias paslaugas: įgytos žinios ir įgūdžiai apie sisteminę šeimos santykių dinamiką, vaiko raidos poreikius; skyrybų poveikį vaikams ir suaugusiesiems; apie tėvų vaidmenis po skyrybų, kaip pravesti psichoedukacinį pokalbį tėvams, išgyvenantiems skyrybas. Viso 59 seminarų dalyviai iš 16 savivaldybių sustiprino kompetencijas, teikiant viešąsias paslaugas.
 • Patobulintos NVO darbuotojų kompetencijos teikiant viešąsias paslaugas tėvams, išgyvenantiems skyrybas ar atsiskyrimą – įvyko 3 seminarai „Tėvystės plano sudarymas“ po 8 k. val., viso 24 ak. val. Viso 72 seminarų dalyviai iš 25 savivaldybių sustiprino kompetencijas, teikiant viešąsias paslaugas: atpažįstant ankstyvuosius konfliktiškų skyrybų požymius; informuojant tėvus apie pamatinius vaikų poreikius po skyrybų; padedant abiem tėvams tarpusavyje bendradarbiauti; kaip parengti tėvystės planą.
 • Sustiprintos / patobulintos Šeimos santykių instituto darbuotojų kompetencijos, teikiant viešąsias paslaugas: 3 administracijos darbuotojai (administratorės ir finansininkė) dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose; 2023 m. liepos mėn. mokymų programų kūrėjai ir lektoriai dalyvavo Europos šeimos psichoterapeutų įstaigos asociacijos organizuojamoje konferencijoje (Asyžiuje, Italijoje). Darbuotojų kompetencijų stiprinimas sudarė geresnes sąlygas bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi dėl specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos ir ugdymo procesų tobulinimo bei sustiprinti ryšius su užsienio partneriais. Plačiau apie renginį.
 • Perleisti leidiniai vaikams ir tėvams, išgyvenantiems skyrybas.

Projekto įgyvendinimo metu vyko socialinė kampanija “Padėkime savo vaikui jaustis mylimu”, kuria siekta didinti visuomenės supratimą apie lygiavertį tėvų dalyvavimą rūpinantis vaiku ir keisti nuostatas į abiejų tėvų teises rūpinantis vaiku po skyrybų. Šeimos santykių instituto specialistai kviečia skaityti ir dalintis parengtais straipsniais ir komunikacinėmis priemonėmis. Daugiau informacijos galite rasti įstaigos tinklapyje – paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Viso projekto veiklose dalyvavo 209 asm. Mokymų dalyviai iš NVO sustiprino žinias apie prieraišumo reikšmę tėvų – vaikų santykiuose ir praktinius įgūdžius darbui su vaikais apie bei mokėsi, kaip patys gali apsisaugoti nuo trauminio streso ir perdegimo ir kaip išlaikyti profesines ribas. Siekiant didinti Šeimos santykių instituto finansinės atsakomybės ir tvarumo kokybę įsigyta audito paslauga. Sustiprintos / patobulintos Šeimos santykių instituto specialistų kompetencijos, teikiant viešąsias paslaugas.

 

Projekto įgyvendinimui panaudotų lėšų suma – 50000.15 Eur.