Image Alt

Šeimos Santykių Institutas

  /  Naujienos   /  Projekto “Paslaugos ir pagalbos priemonėms vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas” rezultatai

Projekto “Paslaugos ir pagalbos priemonėms vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas” rezultatai

2023 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Paslaugos ir pagalbos priemonėms vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas“.

Projektu siekta mažinti neigiamą konfliktų, kylančių tarp tėvų skyrybų metu ir nutraukus santuoką, poveikį vaikams teikiant kokybiškas paslaugas ir taikant pagalbos priemones, padėsiančias šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, spręsti ginčus dėl vaikų.

Projekte buvo dirbama ir su vaikais, ir su tėvais. Viso projekto veiklose dalyvavo – 60 asmenų, išgyvenančių skyrybas (20 asm. vaikų; 40 asm. vaikų šeimos nariai).

 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai:

  • Sukurta draugiška ir emociškai saugi aplinka, kurioje vaikas (-ai) gali bendrauti su besiskiriančiais ar skyriumi gyvenančiais tėvais ar vienu iš tėvų (suteikta 26,5 val.);
  • Teikta pagalba tėvams susitariant dėl bendravimo su vaiku ir lygiaverčio rūpinimosi juo pagal API modelį – tėvų konsultavimas (48 val.);
  • Bendratėvystės įgūdžių stiprinimo grupių metu buvo didinamas tėvų supratimas apie tėvų konfliktų skyrybų ar po skyrybų poveikį vaikams, tėvų ir vaikų reakcijas po skyrybų, vaiko poreikius po skyrybų  – API modelis (įvyko 1 grupė; viso 10 asm.);
  • Įgūdžių stiprinimo grupės, skirtos vaikams, išgyvenantiems skyrybas, metu buvo stiprinami vaikų emocijų ir streso valdymo įgūdžiai, bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai. Grupė prisidėjo prie vaikų, išgyvenančių skyrybas, atsparumo didinimo ir geresnio prisitaikymo mokykloje bei santykiuose su bendraamžiais – API modelis (įvyko 1 grupė; viso 10 asm.);
  • Teiktos individualios psichologo konsultacijos vaikams ir tėvams (suteikta – 304 val. konsultacijų 40-iai asmenų);
  • Teiktos šeimos konsultavimo paslaugos (suteikta – 50 val. konsultacijų 10-iai asmenų);
  • Augo visuomenės supratimas apie tėvų lygiavertį vaidmenį ir rūpinimąsi vaiku (bendratėvystė) po skyrybų ar atsiskyrimo – vykdyta projekto komunikacija (parengti ir paviešinti 2 vnt. straipsniai –  Vaikų reakcijos į skyrybas: kaip reaguoti tėvams?; Mes skiriamės: kaip ir ką pasakyti savo tėvams?; parengtos komunikacinės priemonės – 2 vnt. – Mano tėvai skiriasi… O kaip aš?“; “Apie tėvystę po skyrybų”).

Projekte dirbant su šeimomis, išgyvenančiomis skyrybas, taikyta Šeimos santykių instituto (toliau – ŠSI) sukurtas modelis / parengta metodika, kurios efektyvumas patvirtintas (2014 m. ŠSI sukurtas ankstyvojo atpažinimo, prevencijos ir intervencijos (API) modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ar atsiskyrimą). Įgyvendinant projektą buvo skiriamas dėmesys visuomenės požiūrio keitimui.

 

Projekto įgyvendinimui panaudotų lėšų suma – 42752.22 Eur.